Betoog Kees Duijvelaar bij de begroting 2022: Grip op de financiën is in de afgelopen vier jaren versterkt!

Voorzitter,Over gemeentefinanciën zijn heel wat rapporten, boeken en proefschriften geschreven. Sinds ik in 1980 bij de VNG ging werken, heb ik de financiële verhoudingen tussen gemeenten en rijk

Lees meer

Column: Senioren willen mee blijven doen!

Ik behoor tot de leeftijdscategorie van de senioren. Sinds enige jaren ben ik pensionado: voor mijn pensioen heb ik meer dan 40 jaar, hard gewerkt. Zelf heb ik

Lees meer

VVD heeft hart voor IJsselstein, met aandacht voor financiën

De VVD stelt voorop dat IJsselstein, juist in de huidige crisistijd, niet op slot mag gaan. Maar de gemeente zal ook financieel moeten overleven. Ombuigingen zijn onvermijdelijk. Wij

Lees meer

VVD: ‘Sociale kracht’ in IJsselstein op peil houden

De Gemeentebeleidsmonitor 2019 laat zien dat de ‘sociale kracht’ in IJsselstein naar verhouding vrij groot is. We hebben het dan over de mate waarin mensen zich veilig, betrokken

Lees meer

Column: VVD voor transparant bestuur!

De Rekenkamer onderzocht de kwaliteit van de raadsstukken en deed een aantal verbeteringsvoorstellen. De VVD vindt dat deze heel serieus genomen moeten worden. Uiteindelijk gaat het om transparant,

Lees meer

Betoog Kees Duijvelaar bij de begroting 2021: “IJsselstein mag niet op slot!’

Voorzitter,De vaststelling van de begroting is een belangrijk moment. Dan oefent de raad, krachtens artikel 189 Gemeentewet, zijn budgetrecht uit. Het krachtigste middel om een kader te stellen,

Lees meer

Column: Betrouwbare informatie in tijden van ‘Corona’ – en daarna

Misbruik van ‘vrijheid van meningsuiting’. Het gaat om de volksgezondheid, om mensenlevens. Wij vinden het onethisch om gemanipuleerde informatie te verspreiden om politiek gewin, om commercieel belang of

Lees meer