Coalitie IJsselstein met minderheid verder

Na de eerste verkennende gesprekken begin februari met alle oppositie partijen heeft de coalitie afgelopen week de individuele vervolggesprekken gehouden met CDA, D66, GL, CU en PvdA. De

Lees meer

Persbericht: Coalitie IJsselstein gaat 2e ronde in met vijf partijen

De afgelopen weken heeft de coalitie van IJsselstein verkennende gesprekken gehouden om op zoek te gaan naar een meerderheid. Alle zeven partijen waren bereid dit gesprek aan te

Lees meer

Persbericht: Coalitie IJsselstein onderzoekt mogelijkheden meerderheid

Na de verkiezingen van 21 maart 2018 is op 7 juni 2018 het College van B&W in IJsselstein geïnstalleerd. De coalitie bestaande uit LDIJ en VVD hadden op

Lees meer

IJsselstein weer in beweging!

Geachte voorzitter, college, collega-raadsleden, bezoekers in deze raadszaal en mensen die ons thuis volgen, Inleiding​​​​​IJsselstein heeft een tijdje stil gestaan. Niet dat er niets gebeurde, sterker nog er werd

Lees meer

Fulcotheater is van IJsselstein

De stichting Fulcotheater heeft onlangs aangegeven niet meer te kunnen werken met het jaarlijkse subsidie bedrag van 672.000 (waarvan 100.000 op voorwaarde van transformatieplan) om aan de opdracht

Lees meer

Geld Voor- en Vroegschoolse Educatie eerlijker verdelen

De Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)-gelden worden op dit moment alleen aan Stichting Pulse gegeven, terwijl ook diverse kinderopvanglocaties VVE geven. Hierdoor worden ouders beperkt in hun keuze.

Lees meer