Verkiezingsprogramma 2022 – 2026 gepresenteerd!

Betrokken, Betrouwbaar, Betaalbaar 17 januari 2022 presenteerde de IJsselsteinse VVD het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart aanstaande. De titel van het programma is “Betrokken, Betrouwbaar, Betaalbaar”.

Lees meer

Kandidatenlijst VVD IJsselstein 2022

Trots presenteren wij de top 9 van de VVD IJsselstein voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Het is een combinatie van ervaren politici en nieuw talent. Allen met verschillende ervaringen,

Lees meer

Saskia van Dijk neemt afscheid in de raad

Saskia van Dijk (VVD) heeft donderdag 1 oktober jl. in de raadsvergadering van IJsselstein afscheid genomen als raadslid. Door haar nieuwe functie als griffier van gemeente Landsmeer is

Lees meer

Eveline Schell (42) IJsselsteinse kandidaat-wethouder voor de VVD

Eveline Schell (42) wordt door de IJsselsteinse VVD fractie op donderdag 1 oktober, tijdens de raadsvergadering, voorgedragen als nieuwe wethouder van het Sociaal Domein. Ze is daarmee de

Lees meer

Saskia van Dijk verlaat Raad voor nieuwe uitdaging

Op 01 oktober 2020 zal Saskia van Dijk (46) -fractievoorzitter VVD IJsselstein- afscheid nemen van de Gemeenteraad van IJsselstein. Door haar nieuwe functie als griffier van de gemeente

Lees meer

Bernd Roks aan de slag als burgemeester in Halderberge

Wethouder voor de VVD IJsselstein Bernd Roks is voorgedragen als de nieuwe Burgemeester van de gemeente Halderberge in Brabant. In 2018 haalde de VVD de ervaren Roks naar

Lees meer

Stabiliteit, daar gaan we voor!

Maandagavond 8 juli heeft de fractie van de VVD IJsselstein kennis genomen van het vertrek van twee LDIJ leden uit de fractie. Hierdoor verliest de coalitie zijn meerderheid

Lees meer

College IJsselstein weer op volle sterkte

Donderdag 13 december 2018 heeft de raad van IJsselstein ingestemd met het benoemen van wethouder Kees Geldof. Kees neemt de portefeuille over van Anastasia van der Lugt die

Lees meer

VVD haalt ervaring naar IJsselstein

Kees Geldof wordt door de IJsselsteinse VVD fractie op donderdag 13 december, tijdens de raadsvergadering, voorgedragen als nieuwe wethouder. Hij is daarmee de beoogde opvolger van Anastasia van

Lees meer

Wethouder Anastasia van der Lugt legt portefeuille neer

Op 3 december heeft wethouder Anastasia van der Lugt (VVD) haar portefeuille ter beschikking gesteld. De afgelopen weken is de bestuurlijke integriteit van de wethouder wegens mogelijke belangenverstrengeling

Lees meer