De pandemie heeft de wereld op z’n kop gezet, daarmee ook IJsselstein.  Een periode van paniek, verdriet maar ook een periode van bezinning en reflectie.  Het virus blijft, maar dankzij vaccins en snelle testen zijn hopelijk de gevolgen voor de volksgezondheid en de economie in de nabije toekomst niet meer zo verlammend als in de afgelopen periode.  We hebben daarnaast gezien dat de IJsselsteiners en IJsselsteinse ondernemers ook veerkrachtig en innovatief zijn geweest. Dit geeft mij en onze fractie veel inspiratie en energie. 

Ik spreek namens de VVD-fractie ook hier nog eens onze waardering uit aan al diegenen die iedere dag belangrijk werk verrichten in de zorg en snoeihard werken om onze stad draaiende houden. Hulde!

Voorzitter, wat fijn om HIER weer te staan en wat fijn dat er perspectief is. Langzaam gaan Nederland en IJsselstein weer open. Voorzichtig hoor ik ondernemers weer nadenken over investeringen, nu de samenleving weer van het slot afgaat. 

Afgelopen weken heb ik een aantal keren op het nieuwe terras aan het Vingerhoekhof mogen zitten. Wat was het heerlijk om daar te mogen vertoeven. Iedereen, bezoekers en horecamedewerkers waren blij en optimistisch. Ik vind het nieuwe Vingerhoekhof symbool staan voor de kracht van onze stad. Het terras is gerealiseerd – in een corona tijd - door het samen te doen.  Door samenwerking zijn we namelijk niet allemaal onderdeel van een probleem, maar zijn we allemaal onderdeel van juist de oplossing. We moeten ons zelf continu blijven uitdagen om te kijken naar verbetering. Het nieuwe Vingerhoekhof is prachtig, maar het kan wel beter. 

Voorzitter, laat het verkeer weten dat het geen doorgaande weg is. Ik zie er nog veel auto’s een ingewikkelde draai maken. Nu we toch op het terras zitten, zie ik kansen om straks de binnenstad echt autoluw te maken. We hebben nu een sfeervol plein gerealiseerd, maar laat dit dan de kers op de taart zijn.  Wij vertrouwen er op dat College in gesprek blijft met de ondernemers in de binnenstad. De vitaliteit van binnenstad is en blijft cruciaal wat ons als IJsselstein met elkaar verbindt. 

Het vergt politiek leiderschap om een stad te besturen. Politiek leiderschap is niet achter de troepen aanlopen als er draagvlak is, maar durven aan te geven: dit is, alles overwegende, de beste manier. Het is aan de inwoners van IJsselstein, de kiezer, om in 2022 aan te geven of we het goed gedaan hebben. In 2018 heeft de IJsselsteiner gekozen voor een LDIJ-VVD aanpak. We hebben grip gekregen op het sociaal domein, er ligt een cultuurnota, achterstallig onderhoud is afgelost op monumentale gebouwen en infrastructuur. De huisvestingsplannen onderwijs gebouwen zijn geactualiseerd.

Ook zijn we als VVD voor de energietransitie. We zijn namelijk wel groen, maar niet gek. Wat de VVD betreft geen grote windtribunes in IJsselstein. We hebben op deze plekken geen windenergie nodig, we hebben nieuwe huizen met zonnepanelen nodig. 

We hebben het mobiliteitsplan vastgesteld om vlot en veilig van je werk naar huis te gaan. De realisatie van de fietstraat Panoven-Eiteren geldt als een opmaat naar andere fietsstraatprojecten met goede aansluiting op de regio. De huizen aan Eiteren zijn intussen opgeleverd, dus de hoogste tijd om de fietsstraat er af te maken, zoals die bedoeld is. Als u het de VVD-fractie vraagt: Auto’s te gast, woningen en parkeergarage van beide zijden bereikbaar. We kijken uit naar het verkeerscirculatieplan binnenstad die dit kalenderjaar nog behandeld gaat worden in de gemeenteraad. 

Voorzitter, voordat ik vooruit ga kijken, blik ik nog terug op de veiligheid, bouwen , de financiën en het samen doen. 

Veiligheid

Mede dankzij de VVD is er afgelopen jaren is meer geld vrijgemaakt voor het live uitkijken van cameratoezicht, boa’s, extra beleidsambtenaren veiligheid en betere verlichting (o.a. de fietsverbinding Randdijk tussen Nieuwegein en IJsselstein).  

Voorzitter, onze fractie wil erop vertrouwen dat deze maatregelen hebben bijgedragen aan tenminste het gevoel van veiligheid. Neem ons daarin vaker mee. Hoe gaat het nu met met IJsselveld Oost? 

Bouwen

Met de ontwikkeling van bedrijvenpark ‘De Kroon’ levert IJsselstein een belangrijke bijdrage aan het bedrijfsleven in de regio. In een tijd waarbij vervoersbewegingen worden ingeperkt is het belangrijk om werkgelegenheid dicht bij onze inwoners aan te kunnen bieden. Het nieuwe bedrijvenpark van circa 9 hectare is voor ondernemers een aantrekkelijke zichtlocatie met goede bereikbaarheid aan de A2 en de N210. 

We hebben een Woonvisie vastgesteld met lef. 2500 nieuwbouwwoningen, binnen en buiten onze bebouwde komgrenzen. Ook landelijk wonen richting de Lek is een belangrijke optie waarover wij de discussie niet schuwen. Maar natuurlijk zien we graag eerst de hijskranen in de stad. Nu al bij de Schuttersgracht, aan de Poortdijk, Hitteschild en straks gefaseerd ongeveer 500 woningen in Paardenveld-Noord. We gaan bouwen, bouwen en nog eens bouwen. Maar niet ten koste van alles. We zijn er trots op dat we het binnenstedelijke groen koesteren. Aan het begin van deze bestuursperiode zagen wij met trots dat het Kasteelpark werd geopend. 

Financiën

We blijven investeren en zijn niet genoodzaakt de belasting te verhogen. Ondanks dat er steeds meer taken vanuit het Rijk naar gemeenten komen. IJsselstein heeft net zoals veel gemeenten weinig vet op de botten. We moeten keuzes maken die misschien niet iedereen bevallen, maar die we kunnen uitleggen omdat ze in het belang zijn van de stad. 

Samenwerking

De uitdaging van de komende jaren - IJsselstein na corona, wooncrisis, stikstofproblematiek en eventuele gemeentelijke fusies.  Afgelopen jaar tijdens de algemene beschouwingen deed ik een oproep om als raad niet alleen te kijken wie er verantwoordelijk is maar om meer samen te werken. Ik zie resultaat, als coalitie en constructieve oppositiepartijen richten we nu op grote dossiers vooral op de verbinding en niet op het zoeken en uitvergroten van de verschillen.  

IJsselstein – Het beste van twee werelden. 

Voorzitter, als ik vooruit mag kijken. Dan is IJsselstein in 2040 de poort naar de Lopikerwaard maar onderdeel van de stedelijke regio Utrecht. Het beste van twee werelden, hét natuurlijke centrum tussen het mogelijk te ontwikkelen Rijnenburg en het Kromme IJsselpark. Een historisch hart tussen Oudenrijn en de Lek. IJsselsteiners verbinden de reuring met de rust, wij verbinden stad en platteland. 

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?