27 februari, 2020

Na de eerste verkennende gesprekken begin februari met alle oppositie partijen heeft de coalitie afgelopen week de individuele vervolggesprekken gehouden met CDA, D66, GL, CU en PvdA. De conclusie van beide coalitiefracties is dat er op dit moment geen bredere coalitie kan worden gevormd. De puzzelstukjes passen niet in elkaar.

VVD en LDIJ ongewijzigd verder

Doel was te bekijken of de coalitie naar een ruimere meerderheid kon worden uitgebreid, zeker in een periode waarbij o.a. de financiële positie van onze gemeente sterk verbeterd moet worden. De conclusie van onze beide partijen is dat op dit moment een bredere coalitie niet kan worden gevormd en dat de VVD en de LDIJ ongewijzigd verder gaan. Wij hebben alle partijen geïnformeerd over onze keuze.   

Saskia van Dijk, fractievoorzitter VVD: “Tijdens de tweede gespreksronde is gebleken dat er te veel verschil in opvatting is per partij. Vrijwel iedere partij verschilt in voorkeur. Bovendien geven de meeste partijen er toch de voorkeur aan dat de huidige coalitie ongewijzigd doorgaat”.

Coalitieakkoord als uitgangspunt

Ronald Koehorst, fractievoorzitter LDIJ, vult aan: “Een aantal partijen is voorstander van een raadsbreed akkoord met minimaal vijf partijen. Een enkele andere partij vindt dat we compleet opnieuw moeten starten met de onderhandelingen in plaats van het coalitieakkoord als uitgangspunt te nemen. Dat idee wordt door andere partijen niet ondersteund. Gekoppeld aan enkele breekpunten (hondenbelasting, parkeerbeleid en sociale-woningbouw) kom je dan niet uit op een stabiele meerderheid”.  

De VVD en de LDIJ bedanken alle partijen voor hun gegeven input tijdens de gehouden gesprekken en de constructieve oppositie die zij allen willen voeren. Wat prominent naar voren kwam in de gesprekken is de behoefte aan het actief informeren van Raad en inwoners over de actuele onderwerpen door het college. Communicatie en verwachtingsmanagement is het sleutelwoord. Daar gaan we mee aan de slag!

Coalitie heeft er vertrouwen in

Om op de diverse dossiers tot een meerderheid te komen zullen de VVD en LDIJ steeds zoeken naar wisselende meerderheden. De toezegging van de partijen dat zij constructieve oppositie zullen voeren maakt dat de huidige coalitie hier vertrouwen in heeft.

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?