1 juni, 2018

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen heeft onze partijen LDIJ en VVD bij elkaar gebracht om in de raadsperiode 2018-2022 de gemeente IJsselstein te besturen. Na de onderhandelingen en de ambtelijke (financiele) doorrekening van onze gezamenlijke plannen zijn we tot een akkoord gekomen.

Bijlagen

Coalitieakkoord 2018-2022 pdf

Infograpfic-akkoord LDIJ VVD pdf

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?