Op donderdag 23 juni is in het stadhuis de het coalitieakkoord “VÓÓR IJSSELSTEIN” gepresenteerd aan de inwoners. Coalitiepartijen LDIJ, VVD en CDA gaan de komende vier jaar samen aan de slag vóór IJsselstein. De installatie van de wethouders vond later die dag plaats tijdens een bijzondere raadsvergadering. VVD-lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen Eveline Schell is onze kandidaat.

Volgens fractievoorzitter van de IJsselsteinse VVD Feddo Hartelust vormen de drie partijen LDIJ, VVD en CDA een brede coalitie om gezamenlijk de uitdagingen voor de stad IJsselstein op te pakken. “Wij vinden elkaar in onze ambities voor de stad, de urgentie om gezamenlijk de enorme woningnood aan te pakken en de zorg voor onze inwoners goed en betaalbaar te houden. Dit is een coalitieakkoord met duidelijke keuzes en prioriteiten. Een akkoord dat ruimte biedt aan initiatieven uit de samenleving en de gemeenteraad. Het participeren en communiceren is hierbij – meer dan ooit – een van de uitgangspunten van deze nieuwe coalitie”.

De IJsselsteinse VVD is blij dat haar huidige wethouder Eveline Schell ook de komende 4 jaar aan de slag wil voor de stad. “Zij heeft laten zien dat ze een uitstekende bestuurder is met een warm hart voor de mensen en de stad. Bij Eveline staat de deur altijd open. Die combinatie zien we dan ook terug in haar portefeuille: sociaal domein & economische zaken” aldus Hartelust. Eveline Schell gaat aan de slag met de portefeuille sociaal domein, economische zaken, werk en inkomen, welzijn,  jeugd en volksgezondheid.

Doordat Eveline Schell doorschuift vanuit de gemeenteraad naar het college, komt er een plek vrij in de fractie van de VVD. Op donderdag 23 juni is daarom het jonge politieke talent Luuk Nagtegaal (20) beëdigd tot raadslid van de gemeente IJsselstein.

 

Coalitieakkoord 2022-2026

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?