13 december, 2018

Donderdag 13 december 2018 heeft de raad van IJsselstein ingestemd met het benoemen van wethouder Kees Geldof. Kees neemt de portefeuille over van Anastasia van der Lugt die op 3 december 2018 haar portefeuille ter beschikking stelde.Het college is met de benoeming weer op volle sterkte.

LDIJ fractievoorzitter Ronald Koehorst en VVD fractievoorzitter Saskia van Dijk zijn verheugd dat deze vacature zo snel kon worden ingevuld. De bestuurlijke ervaring die Kees Geldof vanuit de regio Utrecht meebrengt kunnen we direct inzetten. Het algemeen belang van IJsselstein staat voorop. Daarvoor is een stabiel stadsbestuur nodig dat kan rekenen op oplossingsgerichte coalitie en een slagvaardig college.De coalitiepartijen LDIJ en VVD zijn van mening dat mede op basis hiervan het ambitieuze coalitie-programma verder kan worden uitgevoerd.
 
We bedanken het college voor de succesvolle ontvlechting van de gemeenten Montfoort en IJsselstein. Na de ontvlechting is het nu tijd voor het oppakken van de ambities van de stad. We kunnen nu samen met de andere partijen in de Raad ons richten op het aanpakken van diverse belangrijke dossiers waaronder de woonvisie, de binnenstad en de veiligheid van IJsselstein.

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?