Een nieuw afvalbeleidsplan is in de afrondende fase

Er is een nieuw afvalbeleidsplan aangenomen in 2019. VVD IJsselstein heeft in de periode hieraan voorafgaand een enquête onder IJsselsteiners gedaan. Enkele conclusies hebben geleid tot concrete aanpassingen in het plan, waaronder bijvoorbeeld de invoering van de luiercontainers. In IJsselstein wordt omgekeerd ingezameld bij laagbouw. Dat is anders dan bijvoorbeeld in Nieuwegein en Utrecht. Dat heeft onder meer te maken met de contracten die hiervoor indertijd zijn afgesloten en de daarbij behorende tarieven.

Voor hoogbouw en diverse andere locaties zijn of worden ondergrondse containers geplaatst en kunnen inwoners met pasjes afval in de containers doen.

Tot zover een zeer beknopte inleiding…

 

Afval scheiden maakt bewust

Op zich vinden wij het prima dat we zelf scheiden en niet alles bij elkaar kunnen gooien. Het maakt ons bewust van wat echt restafval is en wat prima gerecycled kan worden. We hebben als doelstelling voor 2023 uit te komen op maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar. Dat lijkt heel weinig, maar uit eigen ervaring, door goed scheiden, is er maar weinig restafval. Bij ons is het zo’n 150 gram per persoon in 2 weken.

We hebben geen katten, want anders zou grit al een flinke toename laten zien. Hier kan je beter kiezen voor biologisch afbreekbare korrels, die bij het GFT kunnen We hebben geen kinderen met poepluiers, maar die moeten eigenlijk ook niet bij het restafval, maar naar de luiercontainers. Via deze link (https://www.ijsselstein.nl/Onderwerpen/Afval/Inzameling_huishoudelijke_afval ) en vervolgens de tab ‘Veelgestelde vragen restafval’, zie je op welke locaties je luiers kwijt kan.

Wij zien ook in de buurt nog steeds restafvalbakken uitpuilen. Dat heeft puur te maken met beter scheiden. In de app van de RMN kun je precies zien wat in welke bak hoort. Een kleine moeite dit even te checken.

 

Restafval is peperduur!

Restafval wordt direct aangeboden aan de verbrandingsoven. We zijn jaarlijks bijna 1,3 miljoen euro kwijt aan de inzameling van het restafval, waarvan bijna 900 honderdduizend euro voor het verbranden via AVU. Voor je beeld: GFT kost nog geen 600 honderdduizend euro. Naast dat we veel geld kunnen besparen, zijn we ook beter bezig voor het milieu.

 

Kijk hoe je zelf kunt bijdragen aan een betere leefomgeving

Als je leest wat het effect is van het heffen van statiegeld op plastic flessen, blijkt dat boven de 70% te zijn, dat ze niet meer in het zwerfafval zitten. Voor blikjes zal dat ook gaan komen. Het belangrijke punt hierbij is, dat klaarblijkelijk het statiegeld ons gedrag heeft beïnvloed. Daar wil ik even bij stil staan.

We hebben in IJsselstein al langer ervaring met (ondergrondse) containers. Wat toch steeds weer gebeurt is dat mensen afgedankte spullen bijplaatsen. Als gezegd: kijk in de app van de RMN wat je met welk afval kan doen. Maar ook kun je voor grofvuil gewoon op rmn.nl online een afspraak maken. Het is dus nergens voor nodig het op straat te gooien of bij te plaatsen.

 

Problemen tijdens de uitrol

Met de uitrol van de ondergrondse containers er PMD bakken ging het niet vlekkeloos. Hier en daar zelfs dramatisch! De gemeente probeert er alles aan te doen dat iedereen zijn afval kwijt kan. Maar als een bak niet open gaat, neem het dan weer even mee naar huis. Het doel is dat binnen 24 uur het probleem moet zijn opgelost, dus probeer het een dag later opnieuw.

Het komt ook nog wel voor dat mensen bij de verkeerde container stonden en die met hun pasje niet openging. Dus als het nog niet helemaal duidelijk is, check het even. Ga in ieder geval niet vuilnis bijplaatsen.

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen handelen. Als iemand anders heeft bijgeplaatst is dat niet een vrijbrief dat dan ook maar te doen. Spreek iemand erop aan, maar in ieder geval doe het zelf niet. Blijf met elkaar werken aan een schone, veilige aantrekkelijke wijk of binnenstad en dat begint bij onszelf.

 

Containertuintjes

Om bijplaatsing van afval te voorkomen hebben diverse gemeenten al positieve ervaringen met zogenaamde containertuintjes. Er wordt een perkje met bijvoorbeeld een beukenhaagje geplaatst. Dit wordt door buurtbewoners zelf onderhouden. IJsselstein zal er een pilot mee worden gedaan.

 

Communicatie moet beter

Ondanks dat diverse ambtenaren zich hebben gebogen over alle communicatie rondom het nieuwe afvalbeleid, blijft communicatie hierover een onvoldoende krijgen. Vanuit de VVD hameren we er steeds op om tijdig duidelijk en volledig te communiceren, maar ook wij constateren dat het vaak niet goed gaat. Als de hele uitrol is afgerond in 2023 en het stof is neergedaald hopen we dat de klachten snel gaan afnemen en we toch tevreden zullen worden over hoe het voor de IJsselsteiners is geregeld.

Tot die tijd vergt het soms even iets meer tijd, begrip en verdraagzaamheid.

Wat je in ieder geval zelf kan doen is: scheidt je afval zo goed mogelijk en plaats geen rommel bij wat niet in de container past of er niet in hoort. En ook niet als de container het onverwacht niet doet.

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?