De Algemene Beschouwingen vinden in IJsselstein elk jaar plaats in juni, om de plannen voor het komende jaar te bespreken (de kadernota en de financieel perspectiefnota). Het verschil met gewone gemeenteraadsvergaderingen is dat bij de Algemene Beschouwingen niet wordt gesproken over de voorstellen die op dat moment actueel zijn, maar over het totale beleid. Hoe staat IJsselstein ervoor? En waar willen we naartoe?

Corona

Het coronavirus heeft ook de stad IJsselstein, de inwoners en de ondernemers geraakt. Tijdens de algemene beschouwingen waren mijn eerste woorden namens de VVD-fractie gericht naar iedereen die direct of indirect is geraakt door het virus. 

Lopen langs al het moois van IJsselstein

Vervolgens heb ik de luisteraars thuis, raadscollega’s en het College van Burgemeester en Wethouders aan de hand van mijn hardlooproute meegenomen in al het moois van IJsselstein, inclusief de ontwikkelingen, kansen en uitdagingen voor ons stadje. Net zoals tijdens het hardlopen had ik het tijdens het uitspreken van de beschouwingen best warm. Warm omdat de airco in het stadhuis nog niet helemaal goed was ingesteld – we waren voor het eerst weer fysiek aanwezig - en misschien had ik het ook wel een beetje warm omdat dit de eerste keer was dat ik achter het spreekgestoelte stond in de rol van fractievoorzitter.

Zo kom ik tijdens mijn hardlooproute langs tal van locaties waar ik door mijn oogharen naar de woningen kijk die gerealiseerd gaan worden aan de hand van onze woonvisie (doel 2500 erbij tot 2030), voor jong en oud.  Ook kom ik langs de binnenstad en kijk ik met gepaste trotst naar de veerkracht en eenheid van o.a. onze ondernemers. 

Financieel zijn het zware tijden, ook voor gemeenteland. Maar in tegenstelling tot sommige omliggende gemeentes, gaan het financieel redelijk met IJsselstein. Dankzij gedegen financieel beleid (met behoud van maatschappelijke voorzieningen) kunnen we blijven investeren in onze stad, onder andere in kunst en cultuur, zonder de belastingen te hoeven verhogen.

Hondenbelasting

Als het aan de VVD en coalitiepartner LDIJ had gelegen was de oneerlijke en onnodige hondenbelasting afgeschaft. Helaas kwamen we 1 stem tekort. Er was een grote opluchting hoorbaar bij de 12 andere collega-raasleden. Ging dit echt over die 3,75 euro die een hondenbezitter per maand betaalt? Of kwam dat eerder doordat de volledige oppositie voor het eerst in twee jaar georganiseerd was? Zo wordt hondenbelasting voorlopig niet afgeschaft en wil men onderzoek naar de invoering van toeristenbelasting. Ik vind het erg gemakkelijk om het geld onnodig bij de burger te halen, en vind het een gemiste kans dat ze niet met iets originelers komen.  Maar ook dat is democratie.

Veiligheid

Tijdens de Algemene Beschouwingen hebben we namens de VVD onze zorgen geuit over vandalisme en overlast in de sport- en stadsparken van IJsselstein. De Burgemeester heeft aangegeven eerst per direct in te zetten op extra toezicht, groepsaanpak en participatie van de buurtbewoners, alvorens hij aan cameratoezicht denkt. Ook is de toezegging gedaan dat vandalisme snel wordt opgeruimd of hersteld. Belangrijk is wel dat bewoners zich bij vernieling en/of extreme geluidsoverlast blijven melden bij de diverse meldpunten, waaronder politie (0900-8844) en BOA’s/Handhaving (06-1224 0204).  Mocht er in de toekomst extra cameratoezicht nodig zijn, heeft de Burgemeester onze steun!

Samen doen

Zoals u wellicht leest in mijn spreektekst (zie bijlage) maar ook de bijdrage van andere partijen is een mooie stad zoals IJsselstein nooit af en er zullen altijd (moeilijke) keuzes gemaakt moeten worden door raadsleden. Ik kan alleen maar uitgaan van eigen kracht. Daarom gaan wij ons vanuit de VVD fractie in elk geval nog meer inzetten op samenwerking. Door samenwerking zijn we immers niet allemaal onderdeel van een probleem, maar juist onderdeel van de oplossing.

De strijd tegen het coronavirus lijken we als samenleving langzaam te winnen. Maar we zijn er nog niet. Met de voorspelde recessie zullen we elkaar nog vaak nodig hebben.

Bijlagen

Download het betoog van de algemene beschouwingen (pdf)

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?