De vrijheid van beweging is een van de vrijheden waar we niet iedere dag bij stilstaan, maar wel eentje die een basisvoorwaarde vormt in ons leven. Het zorgt er voor dat je volwaardig mee kan doen in de maatschappij. Dat je als IJsselsteinse senior veilig en gemakkelijk naar de koffietafel kan komen in onze bibliotheek aan de Overtoom of dat je als hardwerkende IJsselsteiner veilig, gemakkelijk en snel op je werk kan komen. 

Voor de VVD is mobiliteit dan ook een kernthema. Ons uitgangspunt is altijd geweest dat er sprake moet zijn van een volwaardige keuzevrijheid als het gaat om het vervoersmiddel wat je wilt gebruiken. Of je nu kiest voor de fiets, het openbaar vervoer of de auto: het moet goed geregeld zijn! Voor de fiets moet er dan een goed fietsnetwerk liggen, die afgestemd is in de gehele regio, zodat je snel op plaats van bestemming kan komen. Voor de auto moet een goede doorstroming worden georganiseerd, zodat je niet lang vaststaat in IJsselstein. Dat betekent bij het openbaar vervoer dat er goede en snelle verbindingen moeten zijn met tenminste Nieuwegein en Utrecht, de plek waar veel IJsselsteiners werken. Ik vind het bizar dat wanneer ik met de zogenaamde ‘sneltram’ reis, ik rustig een aflevering van mijn favoriete Netflix serie volledig kan afkijken. Kortom: we moeten wat mij betreft echt de komende jaren inzetten op versnelling van de huidige tramverbinding. Het streven moet zijn dat je met de tram in 20 minuten van onze eigen binnenstad naar Utrecht centraal kan komen.

Onlosmakelijk verbonden aan een goede mobiliteit is de veiligheid, nóg zo’n kernthema van de VVD. En daar valt nog veel winst te behalen. Er is onlangs een verkeersveiligheidsanalyse uitgevoerd in IJsselstein, waarbij gevaarlijke knelpunten in kaart zijn gebracht. De VVD heeft het initiatief genomen om hier zo snel mogelijk over in debat te gaan in de commissie ruimte. We herkennen ons in alle locaties die naar voren komen uit de analyse. Ja, de Touwlaan moet veiliger worden gemaakt, liefst nog vóórdat onze kinderen daar naar de nieuwe school gaan. Ja, we zijn op de hoogte van de ongelukken die regelmatig plaatsvinden op het Jaagpad en dat moet veiliger. Ook op de Overtoom moet je je veilig kunnen voelen als je daar rijdt. Het is onacceptabel dat er mensen bij de Groene Dijk al afstappen wanneer ze boodschappen gaan doen bij de Albert Heijn, omdat ze over de chaotische Overtoom moeten. IJsselsteiners hebben aangegeven dat ze zich op de Overtoom het minst veilig voelen in het verkeer. Samen met Alie Tigchelhoff (D66) heb ik een motie ingediend om het college de opdracht te geven aan de slag te gaan met het veiliger maken van dat plein. De verkeersveiligheid op de Overtoom is een onderwerp waar ondertussen al 20 jaar over gesproken wordt. Door deze motie komt het college in het najaar van 2021 met voorstellen.

Nu we de locaties goed in beeld hebben, is de beeldvorming van het probleem bekend. Het is onverstandig om nu te gaan wachten totdat we deze locaties kunnen worden opgenomen in het uitvoeringsprogramma van het mobiliteitsplan, wat we in oktober 2020 hebben vastgesteld. We kennen nu de locaties, laten we er nu ook gelijk wat aan doen. Met veiligheidsvraagstukken kan je beter geen dag wachten. De VVD heeft nu in ieder geval een toezegging gekregen dat er in september 2021, na de zomervakantie, al een lijst ligt met de stand van zaken per locatie en wanneer deze kan worden aangepakt. Dat wordt een belangrijk moment, naar een verkeersveiliger IJsselstein.

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?