Iedereen moet zich veilig voelen. Altijd en overal in onze gemeente: op straat, thuis, op het werk en tijdens het uitgaan. Zonder veiligheid is er ook geen vrijheid. Vanzelfsprekend een belangrijk agendapunt voor de politiek, toch?

Criminaliteit terugdringen

Helaas hebben we het naar mijn mening nog te vaak en te lang over onderwerpen die de gemeenteraad (ook) heel belangrijk vindt, maar waarvan ik overtuigd ben dat de gemiddelde IJsselsteiner het liever heeft over hoe we IJsselstein veilig houden. Hoe gaan we als samenleving het aantal autokraken of de jongerenoverlast verder terugdringen? Welke rol kunnen we als gemeente innemen bij de bestrijding van drugscriminaliteit en cyberfraude?

Alle politieke partijen hebben het goed voor met IJsselstein. Ieder vanuit een eigen beeld. Maar ik zou willen dat meer partijen aandacht en tijd vragen voor de veiligheid in IJsselstein.  Als bijvoorbeeld op initiatief van de VVD geen aandacht was gevraagd voor specifiek de overlast in IJsselveld Oost of de criminaliteitscijfers over heel IJsselstein hadden we hier als gemeenteraad het afgelopen politieke seizoen zeer waarschijnlijk niet over gesproken.

Veiligheid op de agenda

Ik ben daarom blij dat we als VVD het onderwerp veiligheid toch actief op de politieke agenda hebben kunnen houden. Alleen aandacht vragen en praten over het onderwerp levert niet het gewenste resultaat op, je moet dit koppelen aan directe acties en middelen. En dat is ook gebeurd. De afgelopen jaren is er meer geld vrijgemaakt voor het live uitkijken van cameratoezicht, boa’s, extra beleidsambtenaren veiligheid en betere verlichting (o.a. de fietsverbinding Randdijk tussen Nieuwegein en IJsselstein).  

Als VVD zijn we trots op de waakzame IJsselsteiners, jeugdteams, politie, boa’s, en op het ambtelijk vakmanschap op het stadhuis.  Hoewel we als VVD enorm veel waardering hebben voor de inzet van iedereen die zich dagelijks inzet voor een veilig IJsselstein, bestaat 100% veiligheid helaas niet. Daarom is het belangrijk dat de gemeente ook de komende jaren alles uit de kast blijft halen om de veiligheid van de IJsselsteiner te vergroten en de politie helpt criminaliteit en overlast fors aan te pakken.

COVID effect

Veiligheid moet hoog op de agenda blijven staan, zeker nu de samenleving door de COVID-pandemie weer van het slot gaat.  Neemt bij het weer opengaan van sportverenigingen en horeca de jongerenoverlast op straat daadwerkelijk weer af? Houden we het aantal woninginbraken onder controle nu we vaker van huis zijn? Zien we daadwerkelijk verbetering in IJsselveld Oost? En nemen de autokraken in Zenderpark af? 

Naast mijn oproep aan andere politieke partijen om meer tijd en aandacht voor dit onderwerp te vragen doe ik ook een oproep aan alle IJsselsteiners om actief te worden (of te blijven) in WhatsApp-Buurtpreventie groepen en/of Burgernet. En blijf vernieling en/of extreme geluidsoverlast vooral melden bij de diverse meldpunten, waaronder politie (112 spoed, geen spoed 0900-8844) en BOA’s/Stadstoezicht (06-12240204/ uwstadstoezicht@ijsselstein.nl ). Bedankt voor jouw hulp en bijdrage aan een veiliger IJsselstein.  Laten we er met elkaar voor zorgen dat veiligheid hoog op de agenda blijft staan!

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?