‘Op school begint de toekomst van iedere jonge IJsselsteiner!’ Dat was de eerste zin die ik uitsprak in de afgelopen raadsvergadering over het onderwerp Actualisatie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP).

Scholen: Je talenten ontdekken

Scholen zijn dé plek voor kinderen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Wij staan er voor dat scholen de ruimte krijgen om onderwijs optimaal aan te bieden. In een ideale wereld hebben scholen dan ook alles op één locatie. Helaas is daarin de beschikbare ruimte in IJsselstein zeer beperkt. We zijn nu eenmaal, qua grondoppervlak, één van de kleinste gemeenten in de provincie Utrecht. Dat betekent dat wij goed moeten nadenken wat wij met de beschikbare ruimte willen doen.

Naast de beschikbare ruimte, zijn de financiële middelen altijd onderdeel van de afweging. Gemeenschapsgeld is schaars. En tot slot moeten we keuzes maken die niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst recht doen aan de behoeften. Leerlingenaantallen en de prognoses daarvan voor de komende jaren, zijn dan ook een belangrijke factor in de afwegingen die we moeten maken.

Steeds minder leerlingen

In IJsselstein hebben wij te maken met een daling van de leerlingenaantallen. Dat is een landelijke trend. Voor de huisvesting van scholen is het van groot belang om de prognoses goed te bekijken. Zijn er op middellange termijn nog wel alle schoolgebouwen nodig? Of kunnen we scholen in één gebouw laten “samenwonen”?

De VVD-fractie heeft in 2015 al aangegeven dat de leegstroom door zal zetten. Daarom was het van groot belang dat het IHP opnieuw werd geactualiseerd. Bij de komende (nieuw)bouwontwikkeling van scholen is het belangrijk om te blijven kijken of het leerlingenaantal en de beschikbare klaslokalen met elkaar in verhouding blijven staan. Het is namelijk niet de bedoeling om schoolgebouwen neer te zetten waarvan ruimtes niet worden gebruikt voor het gebouwde doel: schoolklassen huisvesten. Want leegstand van scholen wordt betaald door de gemeente en dus uiteindelijk door de burgers. Anders gezegd, we kunnen gemeenschapsgeld maar één keer uitgeven, dus als we dat doen aan leegstand is dat heel erg zonde.

De Baanbreker

Een mooie ontwikkeling is die van de Baanbreker. Dit is onze school voor praktijkonderwijs. Er was sprake van dat zij zouden verhuizen naar Nieuwegein, maar gelukkig blijft de Baanbreker in IJsselstein! Wij zijn daar trots op en blij mee. Want de VVD staat voor goede startkansen voor iedereen. En uiteraard is er in het nieuwe IHP dan ook rekening gehouden met nieuwe, passende huisvesting voor de Baanbreker.

De Wenteltrap

Door juist te blijven kijken wat er met de ruimte moet  gebeuren ontstaan er nieuwe kansen. Door de scholen effectief en efficiënt te huisvesten, komt er ruimte vrij voor woningen, bijvoorbeeld voor jongeren of senioren. Een goed voorbeeld hiervan is het pand waar nu de Wenteltrap nog in zit. De wenteltrap zal worden verhuisd naar het pand van de Ark. Door een plan van de VVD wordt er nu gekeken of dat pand bij leegstand kan worden omgevormd tot tijdelijke woningen voor jongeren. Dat is slim omgaan met ruimte.

Kortom, ondanks dat het aantal leerlingen lager uitkomt dan de prognose liet zien, is het Wethouder Geldof (VVD) en de schoolbesturen gelukt om een goed integraal huisvestingsplan af te leveren. Een plan dat alle scholen de ruimte geeft dat voorziet in behoefte, zonder bovenmatig te zijn. En een plan dat er aan bijdraagt dat alle kinderen in IJsselstein een goede, gelijkwaardige kans krijgen.

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?