Terrassenbeleid uit 2006

In oktober 2023 ontvingen de horecaondernemers in IJsselstein een brief van het college van burgemeester en wethouders waarin aangegeven werd dat het terrassenbeleid uit 2006 dit jaar zou worden gehandhaafd, oftewel: de terrassen moeten weg gedurende de wintermaanden. De reactie vanuit de IJsselsteinse horecaondernemers was helder: onze terrassen versterken de vriendelijke en gastvrije uitstraling van onze historische binnenstad in de wintermaanden. Het college gaf aan dat er verwarring is ontstaan tijdens de coronaperiode, omdat er toen niet gehandhaafd werd op het terrassenbeleid. De ondernemers kregen in die periode meer ruimte om op een veilige manier toch nog mensen bij elkaar te brengen op een van de terrassen. Dit jaar was het college voornemens om weer vast te gaan houden aan het bestaande terrassenbeleid.

 

Vrijheid van ondernemerschap

Voor de IJsselsteinse VVD is het van belang dat onze IJsselsteinse ondernemers met een zekere mate van vrijheid kunnen ondernemen. Immers, het zijn die ondernemers die onder andere zorgen voor een levendige en bruisende binnenstad. In de regio is iedereen het erover eens: in de historische binnenstad van IJsselstein is het altijd gezellig. Vrijheid van ondernemerschap betekent voor ons dat de overheid zoveel mogelijk overbodige regels schrapt om er zodoende voor te zorgen dat het aantrekkelijk is om te ondernemen in onze stad. Het weghalen van de terrassen tijdens de wintermaanden is wat de VVD betreft een belemmering van de vrijheid van ondernemerschap. Juist ook in de wintermaanden is het gezellig om op het terras een drankje te kunnen drinken. Wij zijn van mening dat het meer inwoners en bezoekers naar onze binnenstad trekt en wij vinden dat belangrijk. Hiermee helpen we de ondernemers in de binnenstad en kunnen we de binnenstad nog aantrekkelijker maken in de winterperiode.

 

Proef met gevelterrassen in de winterperiode

Door de reacties van de ondernemers en de Koninklijke Horeca Nederland heeft het college besloten om in de winterperiode 2023/2024 een proef te houden om gevelterrassen toe te staan. Voor de duidelijkheid: gevelterrassen zijn geen eilandjes op een plein maar tafels en stoelen tegen de gevel. De proef houdt in dat tot 1 maart 2024 (einde van de winterperiode) gevelterrassen worden toegestaan voor ondernemers met een exploitatie- en terrasvergunning. Na afloop van de proef wordt geëvalueerd hoe de proef is ervaren door de ondernemers en de gemeente. De IJsselsteinse VVD is blij dat het college heeft meebewogen met de wens van de ondernemers. Wij zij benieuwd naar de evaluatie in maart 2024. Het terrassenbeleid is vastgesteld in 2006 en wij vinden dat er goed gekeken moet worden of het beleid zou moeten worden aangepast aan de tijdsgeest. De evaluatie deze maand kan daarvoor een mooie eerste aanzet zijn.

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?