De Kloosterspeeltuin is meerdere malen het decor geweest van incidenten en slachtoffer geweest van vernielingen. Afgelopen weekend zijn de schaaktafels vernield door vandalen. Daarnaast vangt de fractie signalen op van bewoners woonachtig in de wijk rond de Kloosterspeeltuin, dat het onveilig voelt om ’s avonds door het park te lopen. Voor de VVD is dat onacceptabel. De IJsselsteinse VVD heeft daarom vragen gesteld aan de burgemeester. Onderstaande brief is ingediend bij het college van Burgemeester &Wethouders.

 


Geacht college,

Afgelopen weekend is weer een deel van de Kloosterspeeltuin door vandalen vernield, ditmaal waren de schaakborden het slachtoffer. In de afgelopen maanden hebben meerdere incidenten plaatsgevonden waarbij delen van de speeltuin zijn vernield. Begin maart ging de fractie van de VVD in gesprek met bewoners van de wijk Nieuwpoort. Meerdere malen hebben wij vernomen dat bewoners in de avonduren zich niet veilig genoeg voelen om langs het park te lopen. Dit is volgens enkele bewoners toegenomen sinds dat de camera’s op die locatie zijn weggehaald. Deze beperking in de bewegingsvrijheid van bewoners in hun eigen wijk is voor de VVD onacceptabel. Naar aanleiding van de verschillende incidenten heeft de VVD IJsselstein enkele vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente IJsselstein.

 1. Wanneer zullen de herstelwerkzaamheden voltooid zijn, wanneer kan er weer geschaakt worden aan deze tafels?
 2. Wat zijn de kosten van deze vernieling?
 3. Kunnen eventuele kosten worden verhaald op de vandalen die verantwoordelijk zijn voor de vernieling?
 4. Tegenover de schaaktafels staat het gebouw van de speeltuin, met een camera eraan bevestigd. Zijn de beelden daarvan al bekeken?
  1. Zo ja, zijn de daders op de beelden te zien en zijn deze bekend bij de politie en de gemeente?
  2. Zo niet, gaat dat nog wel gebeuren?
 5. Wat maakt dat het college ervoor heeft gekozen om destijds het cameratoezicht te verwijderen bij de kloosterspeeltuin?
 6. Is het college voornemens om, vanwege structurele incidenten, het cameratoezicht weer te herstellen op deze locatie?
  1. Zo niet, op welke wijze is het college voornemens om de veiligheid en het veiligheidsgevoel voor bewoners van de wijk en andere inwoners van onze gemeente op deze locatie te herstellen?

Wij zien uit naar de beantwoording.

De fractie van de IJsselsteinse VVD.


Zodra de vragen zijn beantwoord door het college, dan zullen de antwoorden worden gedeeld op de website van de IJsselsteinse VVD en via social media. Vervolgens zal worden gekeken of de beantwoording van de vragen afdoende is en voldoende vertrouwen geeft dat de kloosterspeeltuin veiliger wordt. Mocht dat niet het geval zijn, dan zal de fractie van de VVD zich beraden op eventuele politieke vervolgstappen. 

 

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?