20 oktober, 2019

De stichting Fulcotheater heeft onlangs aangegeven niet meer te kunnen werken met het jaarlijkse subsidie bedrag van 672.000 (waarvan 100.000 op voorwaarde van transformatieplan) om aan de opdracht van het gemeentebestuur te kunnen voldoen.Deze mededeling heeft veel onrust veroorzaakt in de IJsselsteinse gemeenschap.

Voor de VVD is uitgangspunt dat het Fulcotheater behouden blijft! De culturele en maatschappelijke functie van het theater is belangrijk. Daarom is het college nu aan het onderzoeken wat haalbare verwachtingen zijn. Dit werken ze uit in een raadsvoorstel welke donderdag 31-10-2019 besproken zal worden. In dit voorstel staat wat wij verwachten van een theater en welk subsidiebedrag we daar voor over hebben (kaders). Het college van Burgemeester en Wethouders kunnen daarmee als opdracht aan de slag. Voor de VVD is het belangrijk dat er een goede businesscase onder ligt. Daar zullen wij op toetsen.

Uiteraard is stichting Fulcotheater een partij om (na het vaststellen van de nieuwe kaders) mee aan tafel te gaan. Maar het is aan de stichting zelf of zij dit binnen de gestelde kaders en budgetten willen en/of kunnen. Indien zij geen partij meer zijn zal het college opzoek moeten naar een nieuwe exploitant.

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?