De Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)-gelden worden op dit moment alleen aan Stichting Pulse gegeven, terwijl ook diverse kinderopvanglocaties VVE geven. Hierdoor worden ouders beperkt in hun keuze. Zij kiezen liever voor gratis dan betaalde VVE. VVD IJsselstein vindt dat oneerlijk. Door budget aan het kind te koppelen en niet aan de instelling wordt het geld eerlijker verdeeld en ontstaat keuzevrijheid.

In de clustervergadering samenleving van 17 februari 2016 heeft de VVD de VVE-gelden op de agenda gezet. Uitgangspunt van de VVD is dat het belang van het kind centraal staat en er een zo groot mogelijk bereik is met een zo laag mogelijke drempel. Deze VVE zorgt ervoor dat jonge kinderen het basisonderwijs niet direct met een achterstand starten en gelijke kansen krijgen.

Stichting Pulse

Stichting Pulse is op dit moment de enige organisatie in IJsselstein die subsidie voor VVE ontvangt. Die VVE wordt gegeven op twee locaties in IJsselstein. Omdat Pulse hiervoor subsidie ontvangt, controleert GGD regio Utrecht de kwaliteit. Dit is een goede zaak. Deze controle op de kwaliteit wil VVD IJsselstein op alle locaties waar VVE wordt gegeven. Omdat er geen subsidierelatie met de andere instellingen is, die VVE geven, is die controle er nu niet. Het bewaken van de kwaliteit van VVE is belangrijk.

Kinderdagverblijven

In enkele kinderdagverblijven wordt ook VVE gegeven, zonder dat daar een geldelijke vergoeding tegenover staat. Daarnaast denkt de VVD dat het goed is als deze kinderen met taalvaardige kinderen optrekken. Dit bevordert de educatie. 

Convenant en subsidie

Door uitstel van het convenant waarin nieuwe mogelijkheden kunnen worden opgenomen en een subsidieaanvraag die moet worden gedaan voor 1 april 2016, leek het erop dat ook voor 2017 het huidige beleid vast staat. De portefeuillehouder heeft aangegeven dat uitstel van het convenant niet betekent dat het volledige subsidiegeld naar Stichting Pulse gaat. Stichting Pulse is hiervan op de hoogte.

In de gemeente Montfoort werkt men met een bedrag van € 3.000,= gekoppeld aan het kind. Hierdoor kunnen de ouders zelf kiezen waar zij de VVE afnemen en daar willen wij in IJsselstein ook naar toe. Zo ontstaat er keuzevrijheid voor de ouders en controle op de kwaliteit door GGD regio Utrecht. We kijken uit naar het nieuwe convenant dat voor de zomer komt en zullen erop toezien dat er een eerlijke verdeling van het VVE-geld zal plaatsvinden in IJsselstein.

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?