Gemeente Utrecht wil van de polder Rijnenburg een energielandschap maken met windmolens van 235 meter hoog...

Impact windmolens

In de bijgesloten video is een korte samenvatting van de impact van de plaatsing van windmolens in Rijnenburg te zien. Tevens geven wij onze visie op waarom wij het een vreemde keuze vinden hier windmolens te plaatsen en het gevolg voor de polder op lange termijn m.b.t. mogelijk grootschalige woningbouw.

Nog korter samengevat: als er windmolens komen, zal dat minimaal 20 jaar grootschalige woningbouw dwarsbomen in Rijnenburg.

Gemeente Utrecht heeft diverse scenario's onderzocht, maar alles is gebaseerd op zon en wind. Geen andere vormen van energieopwekking maken deel uit van de scenario's.

Gemeente Utrecht: "Het liefst een combinatie van zonnevelden en windmolens"

Er zijn ook grote verbeteringen voor het gebied in de scenario's opgenomen, maar in het geprefereerde scenario komen er op zeker windmolens!

Het slechtste scenario bevat er 11. Als de onderste rij (het dichtste bij de Nedereindse weg en Nedereindse plas) er niet komen, dat zouden het er er toch 7 worden, dichter bij de A12.

In dat geval is woningbouw vanaf de kant van IJsselstein vanaf de Nedereindseweg richting A12 mogelijk, met uitzicht op windmolens.

Wat vindt VVD IJsselstein?

We hebben al eerder een motie ingediend waarin wij het college hebben gevraagd het standpunt van IJsselstein duidelijk te maken: Geen windmolens in Rijnenburg!  Deze brief is in 2018 door ons college naar gemeente Utrecht gestuurd. VVD IJsselstein betreurt het dat gemeente Utrecht tóch lijkt te gaan voor een scenario mét windmolens.

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?