15 april, 2016

Soms vragen mensen wat er allemaal gebeurt binnen de VVD IJsselstein. Bij raadsleden kun je het zien: ze leggen bezoeken af en debatteren in de raad. Een bestuur werkt vooral áchter de schermen. Weer anderen werken voor IJsselstein buiten onze gemeente of voor de VVD in het algemeen. We zijn goed bezig IJsselstein op de kaart te zetten! Hoe?

IJsselstein op de kaart

Onze afdeling mag dan niet groot zijn, we zijn wel degelijk actief. De VVD-afdeling IJsselstein is vertegenwoordigd in de gemeenteraad, heeft een wethouder in het college, levert een lid aan Provinciale Staten, levert een lid aan het bestuur van het waterschap, heeft een prominente plaats in het seniorennetwerk, levert een trainer aan de Haya. En we zijn trekker van het proces om te komen tot een lokaal netwerk in onze regio. Kortom, het bruist in onze club. En binnen de VVD staat IJsselstein goed op de kaart! We worden gewaardeerd en goed geïnformeerd.

Borrel

Wie liberaal is of wie zich liberaal voelt, is van harte welkom op de liberale borrel, die iedere eerste zaterdag van de maand gehouden wordt in het Fulco. Een goede gelegenheid om te netwerken, om nieuwtjes uit te wisselen, om bijgepraat te worden over allerlei zaken die nog nergens formeel op de agenda staan. We vinden dat het ook leuk moet zijn om bij de liberalen te horen. We willen op een plezierige manier met elkaar omgaan. Binnen de VVD IJsselstein verschillen we regelmatig van mening, maar we zijn goed in staat om discussies te voeren op een vriendelijke manier. Dat maakt het zo’n plezierige club.  

Structuurdiscussie

De werkgroep die is gevormd om een lokaal netwerk op te zetten, heeft haar werkzaamheden afgerond. We gaan het Netwerk Lopikerwaard vormen. Maar er moesten veel praktische zaken worden geregeld. Ook daarover hebben we intussen overeenstemming bereikt. Het betekent dat er in de praktijk voor ons niet zoveel gaat veranderen. We blijven zelf verantwoordelijk voor de kandidaatstelling bij de gemeenteraadsverkiezingen, we blijven baas over ons eigen geld. We houden onze eigen website. De basisafspraak kun je het beste weergeven als: lokaal als het kan, regionaal als het meerwaarde heeft.

Het netwerk Lopikerwaard zal er op toezien dat lokaal de dingen gebeuren die moeten gebeuren. Om het formeel te zeggen: vooral procedureel toezicht.

Het document dat de werkgroep heeft gemaakt wordt nu aan de verschillende Algemene Ledenvergaderingen (ALV) voorgelegd. Op onze komende ALV (waarschijnlijk in mei) kunnen we er een klap op geven. De afdeling IJsselstein zal dan moeten besluiten zichzelf op te heffen en door te gaan in de vorm van een werkgroep. Over de samenstelling van zo’n lokale werkgroep wordt niets geregeld.

Gemeenteraadsverkiezingen

In de vorige nieuwsbrief meldden we al dat het bestuur begonnen is met de voorbereidingen van de verkiezingen die er over twee jaar aankomen. We moeten tijdig voorbereid zijn: een herkenbaar VVD-programma, sterke kandidaten en een aansprekende lijsttrekker. Ook dat alles vraagt veel tijd en werk achter de schermen. Maar het is wel belangrijk. 

Wil je ook actief worden binnen de VVD? Kom dan eens naar de liberale borrel of neem contact op met een van de bestuursleden.

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?