Afgelopen jaar is er in IJsselstein een pilot gedaan met een extra kliko voor PMD (Plastic-Metaal-Drankkartons) afval. Binnenkort zal de Raad van IJsselstein een besluit nemen over het nieuwe afvalbeleid. De VVD wil weten hoe IJsselstein hierover denkt.

Er is een evaluatie geweest en de gemeente heeft diverse scenario’s voorgelegd aan de deelnemende huishoudens. Alle huishoudens in IJsselstein zijn in de gelegenheid geweest te reageren, maar daar is helaas weinig gebruik van gemaakt. Binnenkort zal het college van B&W met een voorstel komen met verschillende scenario’s over afvalscheiding, aantallen kliko’s, ondergrondse bergstations voor afval enzovoort en de bijbehorende kosten.

Tom Zoethout, raadslid VVD IJsselstein: “Dit worden ingrijpende keuzes die we moeten maken en we vinden het dus belangrijk dat zo veel mogelijk IJsselsteiners hun mening hierover geven. We hebben een korte enquête opgesteld op watdenktijsselstein.nl en hopen dat zo veel mogelijk mensen even de moeite nemen de vragen door te lopen. De resultaten ervan stellen we beschikbaar aan iedereen: De IJsselsteiners, het college en ambtenaren en alle fracties in IJsselstein.”

De enquête zal open staan van 1 februari tot 15 februari 2019. 

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?