7 november, 2019

Geachte voorzitter, college, collega-raadsleden, bezoekers in deze raadszaal en mensen die ons thuis volgen, 

Inleiding

IJsselstein heeft een tijdje stil gestaan. Niet dat er niets gebeurde, sterker nog er werd heel hard gewerkt achter de schermen maar aan de buitenkant leek er weinig van te zien. Dat was nodig om eerst de basis op orde te brengen. Een stabiele organisatie. Complimenten aan de organisatie voor hun flexibiliteit is daarbij gepast. Niet voor niets hebben we in het coalitieakkoord afgesproken het eerste jaar te gebruiken om op orde te komen. Na de pas op de plaats is het nu weer tijd om voortvarend verder te gaan. Nog langer stilstaan doet IJsselstein geen goed. Dat we daarbij ‘scherp aan de wind moeten zeilen’ is een opdracht aan ons zelf. Ik neem u graag mee aan de hand van vier pijlers:

Veiligheid

Veiligheid is voor de VVD een belangrijk punt. Wij zien het vergroten van de veiligheid als één van de kerntaken van de gemeente. Het veiligheidscijfer is, ook de afgelopen jaren weer verbeterd. We zetten in op diverse fronten om de veiligheid te vergroten. Niet alleen de veiligheid op straat maar ook de ondermijning vraagt en krijgt onze aandacht. Vorig jaar spraken we over de Randdijk. De Randdijk is inmiddels aangepakt. We zullen de komende (donkere) maanden gaan zien of hiermee ook het veiligheidsgevoel zal stijgen. Het veiligheidsgevoel op de Clinckhoeff moet ook weer gaan stijgen. Het extra cameratoezicht opgenomen in deze begroting zorgt ervoor dat de camera’s die er hangen ook live uitgekeken kunnen worden. Niet alleen uitkijken op voorspelbare momenten maar ook meer preventief en onverwacht. Inwoners moeten zich overal in IJsselstein veilig voelen.

Bouwen

Wie wil er nu niet in IJsselstein wonen? De volledige Raad ziet de noodzaak van het bouwen. De woningmarkt is volledig gestagneerd. Onze ambitie blijft staan. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de realisatie daarvan. Zo staat de Poortdijk in de startblokken. Wordt er gewerkt aan het Hitteschild. Hebben we extra ingezet opweg naar een positief resultaat voor de Clinckhoef en de ROBA. En zijn er verkenningen op het terrein van de Nicolaasschool en Groenvliet. We moeten daarbij niet onze ogen sluiten voor de mogelijke gevolgen die dit kan hebben voor omwonende. Een constante zorgvuldige afweging van algemeen belang en individueel belang, een goede communicatie is daarbij belangrijk. Deze processen vragen tijd, tijd waarin er hard gewerkt wordt maar er nog geen paal de grond in gaat. Het liefst gaan wij als zelf op pad om de palen de grond in te slaan in, zo denken ook inwoners erover. Communiceren is hierbij belangrijk. Leg uit wat we doen!

Sociaaldomein

Daar ligt een grote taak. Complimenten voor de portefeuillehouder voor de snelheid waarmee de Taskforce is opgetuigd en er een plan is gemaakt. De taskforce die ervoor moet zorgen dat de uitvoering weer onder controle komt. Een grote uitdaging ook de VVD erkent dat. Een verdere uitwerking zal moeten laten zien waar precies aan de touwtjes getrokken moet worden om te zorgen dat we weer op een normaal niveau komen. Daar zullen wij ook scherp op toezien. De bedragen die naar de normale kaders gedrongen moeten worden kunnen niet uitsluitend gehaald worden met de verbetering van processen. Wat het daadwerkelijk voor de cliënt gaat betekenen zullen we dan ook nauwlettend volgen.

Financiën

Ik wil beginnen met een compliment aan de portefeuillehouder. De inzichtelijkheid van zowel de begroting als de dekkingsvoorstellen zijn prettig om mee te werken. Al hadden we natuurlijk graag een ruimere begroting gezien. Belasting laag houden is voor de VVD een kerntaak. We gaan het tekort niet verhalen op de inwoner maar kiezen ervoor om andere keuzes te maken binnen de programma’s.

Voor de VVD is niets doen geen optie, beslissingen blijven moeilijk maar móeten wel, willen we blijven DOEN. We zullen ‘Scherp aan de wind moeten zeilen’ om te zorgen dat IJsselstein financieel op orde blijft en tegelijkertijd in beweging. We hebben te lang stil gestaan! IJsselstein verdiend vooruitgang. Wat de VVD betreft laat deze begroting dat zien.

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?