De gemeenteraad heeft op 10 maart 2016 de mobiliteitsagenda unaniem aangenomen. Inwoners hebben hiervoor input geleverd via het verkeersmeldpunt van VVD IJsselstein. Ook komt er dankzij de VVD voor de zomer een onderzoek naar de bereikbaarheid van parkeergarage Eiteren. Wat gaat er veranderen?

We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om boodschappen te doen en om familie en vrienden op te zoeken. Mensen mogen zelf kiezen of ze bijvoorbeeld met de voet, fiets, scooter, auto, tram of bus gaan. Daar moet het gemeentebestuur zich niet mee bemoeien.  Onnodig  stilstaan voor een verkeerslicht kan als vervelend worden ervaren.  Op een drukke, verouderde weg  naar school fietsen kan als onveilig worden ervaren. Veiligheid staat voorop.  Daarna de bereikbaarheid van IJsselstein en vlotte verkeersdoorstroming. In die volgorde. Daar is de gemeenteraad verantwoordelijk voor.

Verkeersmeldpunt

In maart 2014 heeft de VVD mede daarom het verkeersmeldpunt gelanceerd om informatie op te halen bij de IJsselsteiners over knel - en verbeterpunten met betrekking  tot veilig verkeer, bereikbaarheid en doorstroming.  Ruim 200 meldingen hebben wij destijds geanalyseerd en aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders. Veel zaken zijn door de gemeente direct opgepakt. Zoals losliggende tegels en onduidelijke verkeersborden. Voor sommige voorstellen  was er  extra onderzoek of budget nodig. Deze punten zijn nu opgenomen in de  mobiliteitsagenda die de gemeenteraad op 10 maart 2016 unaniem heeft aangenomen.  

 

Mobiliteitsagenda

In de mobiliteitsagenda staan de volgende punten:

  • aanpakken onveilig verkeersgedrag
  • herinrichting Touwlaan
  • nieuwe parkeervoorzieningen rondom de binnenstad
  • doorstroming kruispunt Utrechtseweg - A2 - N210 met mogelijk en extra aansluiting
  • slimmer afstemmen van verkeerslichten

D   De VVD-fractie is trots dat de oplossingen vanuit o.a. de meldingen van inwoners op het verkeersmeldpunt nu zullen worden uitgevoerd. IJsselstein wordt hierdoor verkeersveiliger en beter bereikbaar.

Voor enkele voorstellen  is nog geen budget gevonden en moet de gemeenteraad de financiering 'afwegen' bij de behandeling van de kadernota. Dan worden de uitgangspunten voor de begroting voor komend jaar vastgesteld. Hieronder valt mogelijk de keuze tussen de variantenstudie en uitvoering ontsluiting binnenstad en herinrichting Panoven-Eiteren. De  gemeenteraad staat straks voor een moeilijke financiële afweging tussen diverse voorstellen van de raad en het college.

Bereikbaarheid parkeergarage Eiteren

De VVD-fractie is van mening dat de situatie bij Eiteren-Panoven niet kan wachten tot en met de mogelijke uitwerking van de eerder genoemde variantenstudie medio 2017 en kwam tijdens de raadsvergadering van 10 maart  met een motie om Eiteren per direct toegankelijk te maken voor auto’s van beide kanten.  Eiteren was altijd al open en is vanwege de bouwwerkzaamheden tijdelijk afgesloten geweest. Nu de werkzaamheden zijn voltooid, vindt de VVD dat Eiteren weer open moet om zo een volwaardige P-ring te realiseren ten gunste van de bereikbaarheid van de autoluwe binnenstad. 

De motie kon niet op volledige steun van de raad rekenen. Dit omdat er door de andere partijen nog vraagtekens werden gezet  over de veiligheid van fietsers.  Veiligheid staat ook voor de VVD voorop en de zorgpunten  bij andere partijen moeten  worden weggenomen.  Het college ging op verzoek van de VVD wel akkoord om per direct een onderzoek te starten  om parkeergarage Eiteren van twee kanten bereikbaar te maken en komt nog voor de zomer van 2016 met de resultaten daarvan naar de gemeenteraad. 

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?