De fractie van de VVD heeft technische vragen inzake de starterslening. Met deze starterslening helpt de gemeente starters om het gat te dichten tussen het hypotheekbedrag wat door een starter kan worden geleend en het aankoopbedrag van een eventuele gewenste woning. De VVD hoort vanuit de praktijk, waaronder hypotheekadviseurs en makelaars, dat afgeraden wordt om een eventuele starterslening aan te vragen vanwege de duur waarbinnen de gemeente de starterslening kan regelen. Hier wordt gesproken van een regeltijd van ten minste 2 maanden vanuit de zijde van de gemeente. In deze overspannen woningmarkt is de tijd waarbinnen de financiering kan worden geregeld in veel gevallen een belangrijk component voor de verkoper bij de afweging aan wie het huis wordt verkocht. Vanuit dat belang bezien, die van de IJsselsteinse starter, stelt de VVD de volgende vragen:

  1. Wat is de gemiddelde regeltijd waarbinnen de gemeente een starterslening kan realiseren voor een starter? (Vanaf aanvraag starterslening tot aan goedkeuring en verstrekking).
  2. Welke zaken zijn van invloed op de duur van de regeltijd?
  3. Is het mogelijk om processen te versnellen in het kader van de regeltijd?
  4. In de afgelopen drie jaren: hoe vaak is een starterslening verstrekt?

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?