Het duurt nog zo’n twee jaar, maar ze komen er aan: de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Het bestuur van VVD IJsselstein is al bezig zich hierop voor te bereiden. We moeten nadenken over de te voeren campagne. We moeten kandidaten vinden die bereid zijn zich verkiesbaar te stellen als raadslid. Wie wordt lijsttrekker? Wie gaat de coalitie-onderhandelingen doen? Hebben we kandidaten voor het wethouderschap? Het bestuur vindt dat we deze zaken niet aan het toeval moeten overlaten. Ze verdienen een zorgvuldige voorbereiding. De ALV van 2 maart 2016 deelde deze visie.

Natuurlijk hebben we een prima fractie in de gemeenteraad. Maar het is allerminst zeker dat mensen die nu in de fractie zitten ook in aanmerking (willen) komen voor een volgende raadsperiode. Misschien vinden ze het zelf welletjes geweest. Of misschien hebben ze andere ambities (in de politiek). Onze vorige lijsttrekker, Marcel Sijbrandij, heeft al te kennen gegeven niet opnieuw beschikbaar te zijn als lijsttrekker. Hij heeft zijn taken als fractievoorzitter in 2015 overgedragen aan Anastasia van der Lugt. 

Commissie gemeenteraadsverkiezingen

Het bestuur vindt dat er een commissie moet komen, die gaat inventariseren wie er allemaal ambitie hebben en waarvoor. Uitgangspunt daarbij is dat niemand automatisch in aanmerking komt voor welke functie dan ook. Misschien hebben wel vijf mensen ambitie om wethouder te worden. Dat kan, maar zoveel wethouders zullen we niet hoeven leveren. We moeten eerst zien of we in aanmerking komen voor deelname aan het college in de volgende raadsperiode.

De inventarisatie van de commissie zal uitmonden in een voorstel aan de ALV. De commissie staat onder leiding van afdelingsvoorzitter Rob de Vries. Hij heeft aangegeven voor geen enkele functie in raad of college in aanmerking te willen komen. 

Kandidaten commissie gezocht

Leden die zelf geen ambities hebben voor het wethouderschap of raadslidmaatschap en willen helpen bij de inventarisatie, kunnen contact opnemen met onze secretaris

Interesse in raadslidmaatschap en/of wethouderschap?

Zijn er leden die zich verkiesbaar willen stellen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 of interesse hebben in het wethouderschap, dan kunnen zij ook met onze secretaris contact opnemen. De commissie zal met hen het gesprek aangaan. 

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?