Vicefractievoorzitter Gemeenteraadslid

Vicefractievoorzitter Gemeenteraadslid

Woordvoerder Wonen, Verkeer & Mobiliteit, Parkeren, Ruimtelijke ordening, Vergunningverlening Wonen & Bouwen, Hondenbeleid, Beheer en Onderhoud gebouwen & Omgevingswet

Bas (1999) is in het dagelijks leven student ‘Besturen van Veiligheid’ (MSc) aan de Radboud Universiteit. Vanuit zijn bestuurskundige achtergrond is hij vaak bezig met grote vraagstukken die op mondiaal, nationaal, provinciaal en lokaal niveau plaatsvinden. Als raadslid voor de VVD IJsselstein zet hij zijn tanden graag in lokale vraagstukken die te maken hebben met het verkeer, duurzaamheid/milieu, ruimtelijke ordening en wonen.

Bas is van mening dat er niet alleen gesproken moet worden over jongeren, maar vooral met jongeren. De gemeenteraad moet een goede afspiegeling zijn van de IJsselsteinse samenleving. Hij vindt het belangrijk dat je als volksvertegenwoordiger niet alleen in de weken voor de verkiezing zichtbaar bent, maar juist het hele jaar door toegankelijk bent voor alle IJsselsteiners.

Zijn liefde voor de stad IJsselstein is erg groot. "In de hele stad is de historie terug te vinden, dat moeten we koesteren." Voor jongeren is onze historische stad een mooie plek om te wonen: het openbaar vervoer naar Utrecht is goed, er zijn mooie verenigingen om bij aan te sluiten en de binnenstad dient in de avonduren als gezellige ontmoetingsplek voor een drankje. Echter, zijn er door een woningtekort weinig woningen voor jongeren, dat maakt het lastig om te blijven wonen in onze mooie stad. De komende jaren moet er fors worden ingezet op allerlei soorten woningbouw, waaronder die voor studenten en starters. Daar maakt Bas zich in de raad hard voor.

Personalia van Bas van Rooijen

Geboortedatum

28-10-1999

Partijervaring

2018 - heden: Gemeenteraadslid
2018: Commissielid
2017 - 2018: Fractie-assistent

Nevenfuncties

Leiding Scouting bij St. Nicolaas IJsselstein
Vrijwilliger bij Stichting IJVO

Woont in IJsselstein sinds

1999

Click en bekijk

Artikelen van Bas van Rooijen

4 april, 2024

3 maart, 2024

24 mei, 2023

16 mei, 2023

10 maart, 2023

7 maart, 2022

13 juli, 2021

18 mei, 2020

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?