Wethouder

Woordvoerder Economische Zaken, Zorg, Participatiewet sociaal domein, Maatschappelijke opvang en beschermd wonen, Volksgezondheid, Stichting Pulse, Stichting WerkwIJSS.

Eveline Schell (1978) is met man en kinderen in 2013 in IJsselstein komen wonen en heeft daar nog geen dag spijt van gehad. IJsselstein heeft alles wat het leven van een jong gezin makkelijk maakt. Een gezellig centrum, sportverenigingen, goede scholen en leuke activiteiten voor jong en oud.

De geboren Limburgse heeft haar politieke ervaring opgedaan in de gemeenteraad van Utrecht. Als orthopedagoog en leerkracht heeft zij zich altijd hard gemaakt voor de ontwikkeling van kinderen. Nu probeert zij als wethouder ook altijd te denken in kansen voor alle inwoners van IJsselstein. Daarbij is haar motto "Verschil moet er zijn, anders is het leven maar saai." Mensen moeten zich naar aanleg en interesse kunnen ontwikkelen en dat is voor iedereen anders.

Personalia van Eveline Schell

Geboortedatum

09-08-1978

Partijervaring

2022 - heden: Raadslid gemeente IJsselstein
2020-2022: wethouder gemeente IJsselstein
2014-2016: bestuurslid VVD IJsselstein
2006 - 2011: Gemeenteraadslid Utrecht

Nevenfuncties

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt, onbezoldigd:
Lid van het DB en AB WIL
Lid AB GGD-regio Utrecht
Lid RVC Werkwijss
Lid Bestuurlijk Platform Sociaal Domein Lekstroom (BPSDL)

Woont in IJsselstein sinds

2013

Click en bekijk

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?