Wethouder

Wethouder

Woordvoerder Economische zaken, Binnenstad, Recreatie en Toerisme, Volkshuisvesting, Woonopgave specifieke doelgroepen, Opvang statushouders, Integratie en vluchtelingbeleid, Onderwijsgebouwen, Beheer en onderhoud gebouwen, Sport, Project "IJsselveld Oost", Wijkbewust werken

Persoonlijke tekst

Personalia van Kees Geldof

Geboortedatum

dd-mm-jjjj

Partijervaring

jaar - jaar: Rol

Nevenfuncties

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt, onbezoldigd:

Lid AB UW Samenwerking
Lid AB Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)
Lid AB WerkwIJSS
Lid DB Stichtse Groenlanden
Plaatsvervangend lid AB Parkeerservice
Plaatsvervangend lid AB Reinigingsdienst Midden-Nederland (RMN)
Plaatsvervangend lid Archiefcommissie Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek/Lopikerwaard

Woont in IJsselstein sinds

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?