Gemeenteraadslid

Gemeenteraadslid

Woordvoerder Financiën, Subsidieverstrekking, WMO, Vrijwilligersbeleid, Jeugd, Integratie, Opvang statushouders, Woonopgave specifieke doelgroepen & Wijkbewust werken.

Luuk (2001) woont al zijn hele leven in IJsselstein in de wijk Achterveld. Hij studeert Bestuur- en Organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. Hij is erg geïnteresseerd in voetbal en heeft dan ook lang gespeeld in het shirt van VVIJ. Luuk houdt zich voor de VVD bezig met wijkgericht werken, het sociaal & jeugd team, jongeren, kunst, cultuur & sport.

Luuk is van mening dat de stem van jongeren nog niet goed genoeg gehoord wordt in de politiek.‘’Wij jongeren genieten van het leven, hebben ambitie en zijn de generatie voor en van de toekomst.’’ Mede daarom zet hij zich in voor betere jongerenparticipatie. Daarnaast houdt Luuk zich namens de VVD bezig met het gezond houden van het sociaal domein, zowel financieel als maatschappelijk.

Luuk wil door het verbinden van de theorie met de praktijk, gericht op nut en efficiëntie, midden in de maatschappij, IJsselstein voor zowel jong als oud een veilige, gezellige en gezonde stad maken. Per september 2020 is Luuk ook fractiesecretaris geworden.

Personalia van Luuk Nagtegaal

Geboortedatum

05-07-2001

Partijervaring

2020 - heden: Fractiesecretaris
2019 - heden: Commissielid
2018 - 2019: Fractie-assistent

Nevenfuncties

Stagiair bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
Functionaris acquisitie Lustrum Commissie bij studievereniging Perikles, te Utrecht;
Lid Raad van Toezicht bij studievereniging Perikles, te Utrecht.

Woont in IJsselstein sinds

2001

Click en bekijk

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?