Anastasia van der Lugt en Bernd Roks (VVD) zijn de nieuwe wethouders in IJsselstein namens de VVD. Samen met LDIJ collegea’s Peter Bekker en Mark Foekema vormen zijn nu samen met burgemeester Patrick van Domburg het College van B&W. Feddo Hartelust neemt de plek in van Anastasia in de raad en de fractie heeft uit haar midden Saskia van Dijk gekozen tot fractievoorzitter. Het college is geïnstalleerd en de VVD fractie is weer op volle sterkte. En nu aan de slag!

Anastasia van der Lugt is in 2001 in IJsselstein komen wonen en kent de bestuurlijke uitdagingen waar IJsselstein voor staat goed. Als portefeuillehouder "werken en stenen” liggen er veel kansen om de komende vier jaar woningen te bouwen en te starten aan de woonvisie voor lange termijn. Als ondernemer ziet zij de noodzaak om de economie te versterken door meer inzet van stadsmarketing en het blijven werken aan een aantrekkelijke binnenstad.

Bernd is sinds 2010 wethouder en vooral actief in het sociale domein (de drie decentralisaties). In januari 2012 is hij begonnen als wethouder van buiten in de gemeente Hilvarenbeek naar aanleiding van het BMC-rapport (2011) over de organisatie van de gemeente Hilvarenbeek.

Bernd is wethouder Maatschappij, met o.a. sociaal domein, Pauw, seniorenbeleid en zorg in zijn portefeuille.

Feddo Hartelust volgt Anastasia van der Lugt, na haar benoeming in het College, op in de gemeenteraad van IJsselstein namens de VVD. Feddo stond 7e op de kandidatenlijst bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart. In het dagelijks leven werk is Feddo directeur-eigenaar van Hartelust Risk Management Consultancy en is hij bestuurslid van De Maatschappij en “de grootste Kerstboom”.

Met de benoeming van Anastasia werd ook de functie van fractievoorzitter vacant. De fractie heeft uit haar midden voor Saskia van Dijk gekozen. Saskia is sinds 2012 politiek actief voor de VVD, vanaf 2014 zit zij voor de partij in de gemeenteraad waar zij zich met name richt op het sociaal domein.

VVD IJsselstein zit met 6 zetels in de raad en vormt een coalitie met de LDIJ.

Bijlagen

Coalitieakkoord 2018 - 2022 pdf

Infographic akkoord LDIJ-VVD pdf

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?