Onze mensen

Eveline Schell

Fractievoorzitter / Wethouder


P&O, Werk & Inkomen, Participatie banen, Welzijn, WMO, Sociaal Domein, Jeugd, GGD, Seniorenbeleid, Vrijwilligersbeleid, Onderwijs

Eveline Schell

Feddo Hartelust

Gemeenteraadslid


Kunst, Cultuur en Sport & GGD

Feddo Hartelust

Bas van Rooijen

Gemeenteraadslid


Verkeer en Mobiliteit, Wonen, Hondenbeleid, Beheer en Onderhoud gebouwen & Omgevingswet

Bas van Rooijen

Tom Zoethout

Gemeenteraadslid


Duurzaamheid en Milieu, Openbare Ruimte en Groen, Citymarketing, Parkeren, Omgevingswet & RMN

Tom Zoethout

Luuk Nagtegaal

Commissielid


Wijkgericht werken, Sociaal en Jeugd team & Jongeren

Luuk Nagtegaal

Edwin Tuenter

Commissielid


Nader te bepalen

Edwin Tuenter

Marc Soeteman

Commissielid


Nader te bepalen

Marc Soeteman

Kees Duijvelaar

Commissielid


Financiën & Belastingen en informatiebeleid

Kees Duijvelaar

Kees Geldof

Wethouder


Economische zaken, Binnenstad, Recreatie en Toerisme, Volkshuisvesting, Woonopgave specifieke doelgroepen, Opvang statushouders, Integratie en vluchtelingbeleid, Onderwijsgebouwen, Beheer en onderhoud gebouwen, Sport, Project "IJsselveld Oost", Wijkbewust werken

Kees Geldof

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?