Onze mensen

Feddo Hartelust

Fractievoorzitter Gemeenteraadslid


Algemene zaken, Veiligheid & Openbare orde, Toezicht & Handhaving, Economische Zaken, Dienstverlening, Bestuurlijke vernieuwing, Samenwerkingspartners, IJsselstein in de regio, Vergunningverlening, Kunst & Cultuur, Participatie, Wijkbewust werken & Bibliotheek.

Feddo Hartelust

Bas van Rooijen

Vicefractievoorzitter Gemeenteraadslid


Wonen, Verkeer & Mobiliteit, Parkeren, Ruimtelijke ordening, Vergunningverlening Wonen & Bouwen, Hondenbeleid, Beheer en Onderhoud gebouwen & Omgevingswet

Bas van Rooijen

Tom Zoethout

Gemeenteraadslid


Duurzaamheid en Milieu, Openbare Ruimte en Groen, Stadsmarketing, Vergunningverlening Milieu, Recreatie en Toerisme & Afval, reiniging en riolering.

Tom Zoethout

Luuk Nagtegaal

Gemeenteraadslid


Financiën, Subsidieverstrekking, WMO, Vrijwilligersbeleid, Jeugd, Integratie, Opvang statushouders, Woonopgave specifieke doelgroepen & Wijkbewust werken.

Luuk Nagtegaal

Edwin Tuenter

Commissielid


Edwin Tuenter

Marc Soeteman

Commissielid


Welzijn, WerkwIJSS, Participatie banen, GGD, Onderwijs & Sport.

Marc Soeteman

Kees Duijvelaar

Commissielid


Digitale informatievoorziening

Kees Duijvelaar

Economische Zaken, Zorg, Participatiewet sociaal domein, Maatschappelijke opvang en beschermd wonen, Volksgezondheid, Stichting Pulse, Stichting WerkwIJSS.

Eveline Schell

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?