Onze mensen

Feddo Hartelust

Fractievoorzitter Gemeenteraadslid


Algemene zaken, Veiligheid & Openbare orde, Toezicht & Handhaving, Economische Zaken, Dienstverlening, Bestuurlijke vernieuwing, Samenwerkingspartners, IJsselstein in de regio, Vergunningverlening, Kunst & Cultuur, Participatie, Wijkbewust werken & Bibliotheek.

Feddo Hartelust

Bas van Rooijen

Vicefractievoorzitter Gemeenteraadslid


Wonen, Verkeer & Mobiliteit, Parkeren, Ruimtelijke ordening, Vergunningverlening Wonen & Bouwen, Hondenbeleid, Beheer en Onderhoud gebouwen & Omgevingswet

Bas van Rooijen

Tom Zoethout

Gemeenteraadslid


Duurzaamheid en Milieu, Openbare Ruimte en Groen, Stadsmarketing, Vergunningverlening Milieu, Recreatie en Toerisme & Afval, reiniging en riolering.

Tom Zoethout

Luuk Nagtegaal

Gemeenteraadslid


Financiën, Subsidieverstrekking, WMO, Vrijwilligersbeleid, Jeugd, Integratie, Opvang statushouders, Woonopgave specifieke doelgroepen & Wijkbewust werken.

Luuk Nagtegaal

Marc Soeteman

Commissielid


Welzijn, WerkwIJSS, Participatie banen, GGD, Onderwijs & Sport.

Marc Soeteman

Economische Zaken, Zorg, Participatiewet sociaal domein, Maatschappelijke opvang en beschermd wonen, Volksgezondheid, Stichting Pulse, Stichting WerkwIJSS.

Eveline Schell

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?