Geschiedenis

Select Dynamic field

Voor wie de klok luidt

Liberalisme houdt in dat mensen elkaar vrij laten. Vrij in hun waarden en levensopvattingen. Vrijheid houdt ook in: verantwoordelijkheid nemen. Geen betutteling van overheden. Om het liberalisme in IJsselstein een podium te geven werd op 24 maart 1970 in het Wapen van IJsselstein de VVD afdeling IJsselstein opgericht. Er werd gestart met 26 leden. Honderden leden sloten zich nadien bij de VVD aan. Niet allemaal ‘voor het leven’, maar wel voor een tijdvak waarin zij zich hebben ingezet voor onze samenleving. Eerste raadslid voor de VVD was Joop Köhler.

 

Het verkiezingsprogramma luidde destijds:

 1. De stad maken tot een woonplaats, zoals u dat wilt.
 2. Geen besluiten over plannen waarover u vooraf geen juiste of onvoldoende informatie hebt gekregen.
 3. Geen geldverspilling, door een doelmatiger aanpak.
 4. Samenwerking met onderwijs, betreffende sport, recreatie en verkeersveiligheid.
 5. Uw stem op de VVD waarborgt contact met het gemeentebestuur.

 

Onze fractievoorzitters waren in deze ruim 50 jaar:

 • Eelco Veldhuijsen (1972-1978)
 • Thies Sloots (1978-1982)
 • Barry Kolenbrander (1982-1986)
 • Dick Stuart (1986-1996)
 • Bram van Roo (1996-2008)
 • Marcel Sijbrandij (2008-2014)
 • Anastasia van der Lugt (2014-2018)
 • Saskia van Dijk (2018-2020)
 • Bas van der Horst (2020-Heden)


Aan tien colleges leverde de VVD de volgende wethouders:

 • Barry Kolenbrander (1978-1982)
 • Thies Sloots (1982-1991)
 • Theo Metaal (1998-2004)
 • Frans Cremer (2006-2013)
 • Rob de Vries (2010-2014)
 • Huib Veldhuijsen (2014-2017)
 • Anastasia van der Lugt (2018-2018)
 • Bernd Roks (2018-2020)
 • Kees Geldof (2018-heden)
 • Eveline Schell (2020-heden)

De VVD heeft zich in deze jaren actief ingezet voor de economische waarde van IJsselstein, meer vrijheden voor ondernemers, de komst van de sneltram, onderwijs dat leidt tot ‘mondige’ mensen. Sportfaciliteiten en…. zwemmen op zondag! Nog steeds zijn sport, cultuur en binnenstad belangrijke pijlers in het VVD-programma.

Recente geschiedenis
De VVD werd in 1998 de grootste partij in IJsselstein en groeide door tot een fractie met zeven zetels in 2002. Er kwam een college van VVD, CDA en D66. De gemeenteraad heeft het college in 2004 echter voortijdig ‘naar huis’ gestuurd. Het CDA ging vervolgens anderhalf jaar verder met PvdA en ChristenUnie.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 werd de VVD tweede partij met vijf zetels in de gemeenteraad en kreeg de PvdA er zeven. De VVD nam vervolgens deel aan een coalitie met PvdA (7) en GroenLinks (2).

De scherpe campagne en duidelijke boodschappen in 2010 maakte de VVD in IJsselstein tot veruit de grootste partij in IJsselstein met acht zetels in de gemeenteraad. De (slechts) negen kandidaten op de kieslijst hadden echter allemaal ambitie om de gemeenteraad in te gaan, waardoor de fractie zichzelf goed kan positioneren. CDA, D66 en PvdA delen ‘de tweede plaats’ met ieder drie zetels. Allen kwamen daar overigens op een andere manier. D66 door forse winst, PvdA door verlies en CDA, ondanks de kiezerswinst, door ‘kiesdeler-pech’. De VVD heeft ervoor gekozen de kiezer te laten spreken en met de grootste twee partijen de coalitie te vormen. Met de acht zetels van VVD erbij is de coalitie goed voor veertien zetels in de gemeenteraad (totaal 23).

Bij de verkiezingen in 2014 halveerde de VVD van 8 naar 4 zetels. Daarmee werd de VVD de derde partij van IJsselstein. D66 nam als grootste partij het initiatief voor de coalitieonderhandelingen. Als uitkomst van deze onderhandelingen gaan de partijen D66, VVD en CDA door als coalitiepartners in de raadsperiode 2014-2018. Deze samenwerking is echter door de D66 in 2017 stop gezet.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werd de VVD met 6 zetels de tweede partij van IJsselstein, achter de LDIJ die 7 zetels behaalde. Dit is een winst van 2 zetels ten opzichte van de verkiezingen in 2014. Op 7 juni 2018 werd het coalitieakkoord tussen de VVD en de LDIJ behandeld in de gemeenteraad en werd het nieuwe college geïnstalleerd.

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?