IJsselstein heeft een nieuwe coalitie. In de raadzaal van het stadhuis werd maandag 19 mei de bestuursovereenkomst 2014-2018 “De drempel laag, de lat hoog!” ondertekend door de fracties van D66, VVD en CDA.

De overeenkomst bestaat uit het bestuursakkoord (hoe werken we), het beleidsakkoord (wat gaan we doen) en de portefeuilleverdeling (wie is verantwoordelijk). In het bestuursakkoord staat hoe de coalitie wil samen werken tussen inwoners-raad-college en de ambtelijke organisatie. Dit bestuursakkoord is ondertekend door de fracties van D66, VVD, CDA, GroenLinks, PvdA en de ChristenUnie. Na de ondertekening werden de drie kandidaat wethouders voorgesteld: Marijke van Beukering-Huijbregts (D66), Huib Veldhuijsen (VVD) en Vincent van den Berg (CDA).

Tijdens de nieuwe raadsperiode komt de gemeente voor grote uitdagingen te staan. Deze uitdagingen liggen op zowel inhoudelijke als financiële terreinen, zoals de drie grote decentralisaties. Een periode met veel onduidelijkheid vraagt om een daadkrachtig gemeentebestuur. De coalitie heeft duidelijke doelstellingen geformuleerd voor de raadsperiode 2014-2018. Dit zijn:

 • De zorgvrager staat centraal;
 • Het uitgangspunt is een financieel gezonde gemeente;
 • De rol van de gemeente moet zich verder ontwikkelen;
 • Investeren in het ondernemersklimaat;
 • Een nieuwe woonvisie maken;
 • IJsselstein kan het niet alleen doen;
 • Duidelijk communiceren!

Het nieuwe college bestaat uit drie full time wethouders. De portefeuilleverdeling verdeling is als volgt:

 • Burgemeester drs. P.C. (Patrick) van den Brink heeft de portefeuille “Bestuur”: Openbare orde en Veiligheid, Bestuur en organisatie (o.a. bestuursorganen, algemene en juridische zaken, privacy, bijzondere wetten en verordeningen), Bestuurlijke vernieuwing, Communicatie en PR, Stedenbanden, Gemeenschappelijke Regeling: Recreatieschap en BRU, Project: “Regionale samen-werking”.
 • M.J.T.G. (Marijke) van Beukering-Huijbregts (D66) heeft de portefeuille “Mens”: Welzijn, Coördinatie drie decentralisaties (inhoudelijk), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Jeugd en onderwijs, Decentralisatie AWBZ, Decentralisatie Jeugdzorg, Sport, Gemeenschappelijke Regeling: GGD Regio Utrecht, Project “De klant centraal en deregulering”.
 • H.C.V. (Huib) Veldhuijsen (VVD) heeft de portefeuille “Economie”: Economische Zaken, Vergunningverlening en integrale handhaving, Mobiliteit, Ruimtelijke ordening, Bedrijfsvoering (oa ICT, gebouwen, P&O, UW samenwerking), Citymarketing, Recreatie en toerisme, Gemeenschappelijke Regeling: ODRU, Project “Binnenstad”.
 • V.G.M. (Vincent) van den Berg (CDA) heeft de portefeuille “Omgeving”: Financiën en grondbedrijf, Coördinatie drie decentralisaties (Financieel), Woon- en leefomgeving, Volkshuisvesting, Milieu en duurzaamheid, Sociale zaken en werkgelegenheid, Decentralisatie Participatiewet, Kunst, cultuur en monumenten, Gemeenschappelijke Regeling: WIL, Project “IJsselveld Oost”.

De definitieve portefeuilleverdeling wordt door het nieuwe college bepaald tijdens haar vergadering. Voor cluster- en raadsleden is er donderdag 22 mei tussen 19.00 en 20.00 uur de mogelijkheid om kennis te maken met de kandidaat-wethouders. Dinsdag 27 mei, 20.00 uur vindt de installatieraad plaats in de raadszaal van het stadhuis.

Bijlagen

Bestuursovereenkomst Gemeente IJsselstein - pdf

Kandidaat wethouders IJsselstein - pdf

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?