Na de verkiezingen van 21 maart 2018 is op 7 juni 2018 het College van B&W in IJsselstein geïnstalleerd. De coalitie bestaande uit LDIJ en VVD hadden op dat moment 13 van de 23 zetels. Door het vertrek van twee LDIJ raadsleden in juli 2019 verloor deze coalitie haar meerderheid. Komende weken onderzoeken de LDIJ en VVD of deze coalitie kan worden versterkt.

Saskia van Dijk, fractievoorzitter VVD: “Om in 2020 voortvarend van start te gaan willen we eind januari met de zeven partijen individuele verkennende gesprekken gaan voeren om op zoek te gaan naar een stabiele meerderheid. We willen met die meerderheid duidelijke keuzes kunnen maken”.

Ronald Koehorst, fractievoorzitter LDIJ, vult aan: “voor eind februari moet duidelijk zijn of één of meerdere partijen zich willen aansluiten bij de huidige coalitie en welke aanvullende afspraken met elkaar kunnen worden gemaakt”.

Na de eerste gesprekken wordt – indien succesvol – een tweede ronde gesprekken gehouden. Hierbij wordt bekeken of per partij concrete afspraken kunnen worden gemaakt met betrekking tot het nog uit te voeren beleid en steun aan het College kan worden uitgesproken.

Dan wordt ook bekend hoe de eventueel nieuwe samenstelling van het College eruitziet inclusief de portefeuilleverdeling. Dat proces wordt dan afgesloten op 5 maart a.s. met de installatie van de (mogelijk) nieuwe collegeleden en/of actieve toetreding van één of meerdere partijen tot de bestaande coalitie.

Mocht blijken dat de te voeren gesprekken geen resultaat opleveren, dan gaan de VVD en de LDIJ door met de minderheidscoalitie en zal per onderwerp naar een meerderheid worden gezocht.

Wij zorgen ervoor dat wij u na het afronden van de eerste inventarisatie informeren over de uitkomsten hiervan en het vervolg.

Namens de VVD en de LDIJ,

Saskia van Dijk en Ronald Koehorst

Bijlagen

Persbericht coalitie LDIJ VVD

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?