Er is in IJsselstein een test geweest met een extra afvalbak voor PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons) en vervolgens zijn er vragen gesteld, die gebruikt zijn bij de opstelling van de scenario's voor nieuw afvalbeleid.

IJsselsteiners buiten het testgebied zijn ook in de gelegenheid gesteld deze vragen te beantwoorden, maar dat leverde vrij weinig response op.

Iedere dag heb je te maken met het afvalbeleid

Hoeveel kliko's heb je staan? Of waar moet je met je afval heen? Moet je het wegbrengen? Hoe vaak wordt het opgehaald? Wat zijn we bereid ervoor te betalen?

Vrijwel iedere dag heb je last, of juist profijt van het ingevoerde afvalbeleid. Daarom vonden wij het belangrijk te proberen meer resultaten op te halen. En dat is gelukt! Bijna duizend enquêtes zijn helemaal ingevuld. Ook zijn er veel reacties gekomen op onze Facebook pagina over dit onderwerp. Ook veel van deze aanvullingen zijn waardevol.

We stellen de resultaten graag beschikbaar aan iedereen. Haal eruit wat je kunt gebruiken.

Voorstel afvalbeleid

Als het goed is, komt het college vlak voor de zomer van 2019 met de voorstellen. Dus stellen wij ook graag de ruwe data aan de gemeente, B&W en de fracties ter beschikking.

Bijlagen

Enquete resultaten afvalbeleid pdf

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?