De maand februari en begin maart 2022 konden IJsselsteiners weer hun mening geven op verschillende vragen over 7 onderwerpen:

 1. 1
  De Gemeente
 2. 2
  Sociaal IJsselstein
 3. 3
  IJsselstein in de regio
 4. 4
  Veiligheid
 5. 5
  Financiën
 6. 6
  Mobiliteit
 7. 7
  Wonen
Customers served! 200 Deelnemers
Customers served! 200 Antwoorden

Doe er je voordeel mee!

We stellen de ruwe data beschikbaar aan heel IJsselstein: de inwoners, de politieke partijen, het college, de griffie en de media.

Trek je eigen conclusies en maak er gebruik van! 

Wat krijg je van ons?

We hebben een pdf-document gemaakt, waarin de taartdiagrammen zijn opgenomen van alle vragen. Van de open vragen zijn de antwoorden ook opgenomen in het document.

Het excel-document bevat alle data. Er is niets gefilterd of weggelaten. Het eerste tabblad bevat een toelichting en vervolgens is er een tabblad per thema.

Enkele conclusies die wij zelf trokken...

Enkele uitingen die we hebben gebruikt in de Socials:

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?