20 januari, 2024

Het is altijd weer een uitdaging mogelijkheden te vinden om als gemeente geld te verdienen, op een andere manier dan de belastingen te verhogen. Wij hadden en hebben daar ideeën over! Zo hebben we concreet in ons verkiezingsprogramma opgenomen: “De IJsselsteinse rotondes gaan we exploiteren, dat leidt tot extra inkomsten voor de gemeente en een besparing van de kosten voor onderhoud (van het groen) van de rotonde.”

Hier zijn we mee aan de slag gegaan en afgelopen jaar is het gerealiseerd! De rotondes zijn gesponsord door IJsselsteinse bedrijven, dus als gemeente hebben we geen kosten meer aan het onderhoud van de rotondes.

Naast dat het prettig is dat we zo een besparing hebben weten te realiseren is een ander pluspunt, wat ons betreft, dat we zo concreet samen met het bedrijfsleven kunnen samenwerken en kunnen zoeken naar win-win mogelijkheden. Wij blijven werken aan nieuwe mogelijkheden en kansen om zo kosten te besparen of inkomsten te verhogen of misschien zelfs wel beide!

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?