9 juli, 2019

Maandagavond 8 juli heeft de fractie van de VVD IJsselstein kennis genomen van het vertrek van twee LDIJ leden uit de fractie. Hierdoor verliest de coalitie zijn meerderheid in de raad.

Binnen de huidige coalitie houden we vertrouwen in het coalitieakkoord en de uitvoering daarvan. Dat houdt in dat op onderdelen van het coalitieakkoord we op zoek moeten naar werkbare meerderheden in de raad. VVD IJsselstein loopt niet weg voor deze verantwoordelijkheid. IJsselstein heeft de bestuurlijke ervaring van onze wethouders, Bernd Roks en Kees Geldof, nodig. Het is belangrijk dat de stad een stabiel bestuur heeft.

Wij, de fractie van VVD IJsselstein, blijven de ingezette koers aanhouden. Dat is in het belang van IJsselstein.

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?