• Slim omgaan met onze beperkte ruimte in IJsselstein
  • Levensloopbestendige woningen bouwen om de doorstroming te bevorderen voor zowel sociale huur, vrije huur en koopwoningen
  • Innovatieve woonvormen ontwikkelen, bijvoorbeeld tiny houses voor jongeren

Een huis is een thuis. De plek waar je je veilig en prettig wilt voelen. Daarom is het belangrijk dat iedereen een passende woning kan vinden. Wij willen dat IJsselsteiners op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden. Een huis dat je kunt aanpassen aan de levensfase waarin je je bevindt. De afgelopen jaren zijn er belangrijke stappen ondernomen op het gebied van de woningbouw. Alle potentiële locaties waar woningen gebouwd kunnen worden zijn in kaart gebracht en op een aantal van die locaties zijn de eerste palen ook al de grond in gegaan. Het bouwen van betaalbare huur- en koopwoningen voor starters, jonge gezinnen en senioren is onze prioriteit. Wij willen dat er nieuwe huizen bijgebouwd gaan worden zodat iedereen betaalbaar in onze gemeente kan blijven wonen. Het bouwtempo moet verder omhoog.

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?