• Om te voorkomen dat er herhaling van crimineel gedrag plaatsvindt, werken we samen met scholen om jongeren met een criminele achtergrond perspectief te bieden.
  • Door zichtbare wijkagenten en boa’s die surveilleren gaan we verloedering en overlast op straat en in wijken tegen.
  • Steeds vaker zijn onze inwoners slachtoffer van digitale criminaliteit, zoals WhatsApp fraude of phishing. Daarom investeren we in goede voorlichting voor inwoners, jong en oud, zodat inwoners weten hoe zij zich kunnen verdedigen tegen cybercrime.

Mensen worden niet geboren als crimineel maar glijden vaak af door een slechte opvoeding, verkeerde vrienden of een onveilige omgeving. Het is daarom belangrijk dat de gemeente bij de aanpak van criminaliteit kiest voor de juiste balans tussen repressie en preventie. De rol die iedere inwoner zelf heeft, ondersteund door een gemeente die zorg draagt voor veiligheid, vormt het fundament van onze samenleving.

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?