• We gaan zuinig om met de vruchtbare gronden in het buitengebied.
  • We maken het voor boeren mogelijk om kleine windwokkels/turbines op hun land te zetten wanneer ze daar zelf om verzoeken.
  • Om een florerend buitengebied te behouden, is het belangrijk dat ondernemers in het groen niet onnodig gehinderd worden. Daarom geven wij hen de ruimte hun grond voor meerdere doeleinden te gebruiken, zoals voor toerisme, agrarisch natuurbeheer, recreatie of andere bedrijvigheid.

IJsselstein is trots op zijn buitengebied. Dat is van vitaal belang voor de IJsselsteiners. Daarom steunen we onze ondernemers in de buitengebieden zoals de recreatiebedrijven en boeren. Dankzij hun inzet is er een gevarieerd landschap waarin we recreëren en dat bijdraagt aan onze voedselvoorziening. Maar de buitengebieden staan onder druk. Bijvoorbeeld door de milieu vraagstukken.

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?