• Onderwijs moet van goede kwaliteit zijn. Schoolbesturen zijn hiervoor verantwoordelijk, maar de gemeente is gesprekspartner. Als de kwaliteit van lesgeven onder druk staat, biedt de gemeente ondersteuning.
  • We vinden het belangrijk dat het Cals college een brede VO school blijft waar alle onderwijsniveaus worden aangeboden.
  • Het is van belang dat een school goed en veilig bereikbaar is. Daarom zorgen we voor een veilige toegang tot de school, met veilige wandel- en fietsroutes.

IJsselstein heeft goede scholen waar kinderen en jongeren de kans op een gelijke start krijgen. Kinderen kunnen hier dicht bij huis naar school. Wij hebben basisscholen in iedere wijk, een eigen middelbare school en zelfs speciaal (basis)onderwijs. Die keuzevrijheid van ouders en kinderen vinden wij belangrijk. De combinatie van onderwijs met andere functies zoals opvang zoals bij Kindcentrum de Minstreel maakt het leven van ouders makkelijker. Wij gaan door met dit soort slimme combinaties en het integreren van functies.

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?