• Waar dat kan bieden we ruimte voor nieuwe sporten en voor ondernemers in de sport.
  • Bij nieuwbouw, ontwikkelingen of groot onderhoud denken we na over hoe onze openbare ruimte kan worden ingericht voor buitensport.
  • Sport is toegankelijk voor ouderen en mensen met een beperking. De gemeente besteedt een vast gedeelte van de sportsubsidie aan deze groep inwoners. Om ouderen voldoende te laten bewegen, zorgen we voor wandelroutes met voldoende rustmogelijkheden.

Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier en ontspanning. Door te sporten zorgen we bovendien voor een gezonde, duurzame en weerbare samenleving. Zeker nu onze samenleving steeds ouder wordt, is het belangrijk dat we in beweging blijven en dat sport voor iedereen toegankelijk is. Daarom werken we samen met scholen, sportverenigingen en andere maatschappelijke instellingen zodat iedere inwoner van jong tot oud kan sporten.

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?