• Geweld tegen onze hulpverleners pakken we keihard aan!
  • In gemeentelijk beleid houden we rekening met de aanrijtijden van hulpverleners.
  • We starten een pilot waarin we boa’s uitrusten met bodycams, met als doel het vergroten van de veiligheid van de handhavers.

Alle hulpverleners verdienen ons respect voor de onmisbare rol die ze vervullen in ons stadje. De VVD staat vierkant achter hen. Ook in onze stad krijgen hulpverleners soms te maken met geweld. Dit accepteren we niet! Van onze hulpverleners blijf je af. Daar waar hulpverleners 24/7 omzien naar ons, ziet de gemeente om naar hen bij het maken van beleid.

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?