• Gemeenschappelijke regelingen moeten leveren wat afgesproken is.
  • Gemeenschappelijke regelingen mogen kosten wat we vooraf hebben afgesproken. We zijn kritisch op begrotingswijzigingen.
  • Inwoners die een klacht hebben moeten altijd terecht kunnen bij de gemeenschappelijke regeling. We accepteren geen ‘kastje naar de muur’ gesprekken.

IJsselstein zit in tal van samenwerkingsverbanden. De bedoeling daarvan is dat we met meerdere gemeenten samen tot efficiëntere en betere dienstverlening voor onze burgers komen en dat de continuïteit daarvan verzekerd is. Sommige samenwerkingsverbanden zijn verplicht (bijvoorbeeld de Veiligheidsregio of de GGD), andere zijn vrijblijvender (bijvoorbeeld RMN, WIL). In beginsel wil de VVD IJsselstein de gemeenschappelijke regelingen voortzetten. Tegelijk wil de VVD IJsselstein meer invloed hebben op de besluitvorming en de doelmatige besteding van ons geld.

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?