• We richten als gemeente een ‘IJsselsteins Energietransitiefonds’ op die gebruikt wordt voor duurzame (innovatieve) initiatieven.
  • Er komt een stimuleringsprogramma voor huisisolatie
  • Het MKB kan rekenen op coaching vanuit de gemeente als het gaat om het verduurzamen van het eigen bedrijf

IJsselstein moet gaan verduurzamen. Wanneer we ons gedrag niet aanpassen, schaden we de vrijheid en de kwaliteit van leven van toekomstige generaties. De VVD steunt daarom het streven om in 2050 energieneutraal te zijn als gemeente. De aanpassing naar een duurzame economie vraagt om verstandig beleid. De energietransitie is niet uit te stellen en is zeker niet gratis. Die moet betaalbaar blijven voor gewone gezinnen en ondernemers en er moet altijd elektriciteit zijn. Door dit op een slimme manier aan te pakken, kunnen we ons leven zoveel mogelijk blijven leiden zoals we zelf willen en blijft onze stad prettig om te wonen. We denken daarbij met name aan duurzame energieopwekking middels zonne-energie. We zijn daarnaast voor wind-energie, maar tegen grote windturbines.

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?