• We halen de groenvoorziening weer naar huis
  • Baas in eigen buurt! Zelf bepalen wat voor groen in je wijk middels adoptiegroen
  • Bij klachten kan je altijd terecht. We accepteren geen 'van het kastje naar de muur gesprek'

Veel IJsselsteiners zijn ontevreden over de wijze waarop het groen in de afgelopen jaren is bijgehouden. Dat herkent de VVD maar al te goed. Contact met de RMN over het snoeien of bijwerken van een stuk groen, leidt regelmatig tot een ‘van het kastje naar de muur gesprek’. De VVD wil terug naar de periode waar de IJsselsteinse plantsoendienst medewerkers het groen bijhielden, dat goed deden en er terecht trots op waren. Een mooie groene wijk verhoogt namelijk het woonplezier en helpt tevens tegen hittestress of wateroverlast. Uitgangspunt voor de VVD IJsselstein is dat de IJsselsteiner gelukkig wordt van het groen in de wijk en de kwaliteit van het onderhoud daarvan.

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?