• We zetten in op een regionaal verkeerscirculatieplan met buurgemeenten. We gaan in ieder geval voor een extra aansluiting op de A2 bij Nieuwegein-Zuid.
  • Verkeersveiligheid heeft onze prioriteit. We richten onze straten en wijken, in het bijzonder in de buurt van scholen en sportclubs, veilig in.
  • Openbaar vervoer van goede kwaliteit. De verbinding met Nieuwegein en Utrecht moet sneller en datzelfde geldt voor de regio.

IJsselstein ligt centraal in het land. Dat maakt ons aantrekkelijk voor het bedrijfsleven en het is fijn dat je als IJsselsteiner snel in alle uithoeken van het land kan komen. Het wegennet rond IJsselstein staat echter nog altijd onder druk door files op de provinciale weg en de A2. De OV verbindingen met onze regio moeten nog beter. En de duurzame mobiliteit staat nog in de kinderschoenen. VVD IJsselstein staat voor een volwaardige keuzevrijheid, welk vervoersmiddel je ook kiest, je moet snel van A naar B kunnen. Daarom zetten we in op veilig, snel en duurzame mobiliteit voor auto, OV, fiets en voetganger. Het is belangrijk dat onze reistijd niet langer is dan nodig. Daarom werken we aan goede doorstroming van het verkeer. Door verschillende vormen van vervoer beter op elkaar aan te sluiten, komen we sneller aan op onze bestemming. En voorkomen we onnodige uitstoot door file.

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?