• De uitgaven en inkomst en van de gemeente zijn transparant. De begroting en het jaarverslag zijn helder leesbaar. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudige inzage waaraan geld is besteed en welk effect is bereikt.
  • De woonlasten (zoals de OZB) blijven zo laag mogelijk.
  • De hondenbelasting schaffen we af.

Een gemeente is pas gezond als de financiën op orde zijn. Belastinggeld wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners. Daar gaan we zuinig en verstandig mee om. De belasting houden we zo laag mogelijk. Gemeenten krijgen echter steeds meer taken en de gemeentelijke financiën staan ook in IJsselstein onder druk. Het geld klotst niet tegen de IJsselsteinse plinten. Daarom is het belangrijk dat de gemeente helder en transparant verantwoording aflegt over de besteding van belastinggeld. Daarnaast kijken we waar we als gemeente zelf geld kunnen verdienen.

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?