Kandidatenlijst VVD IJsselstein 2022

Trots presenteren wij de top 9 van de VVD IJsselstein voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Het is een combinatie van ervaren politici en nieuw talent. Allen met verschillende ervaringen,

Lees meer

Betoog Kees Duijvelaar bij de begroting 2022: Grip op de financiën is in de afgelopen vier jaren versterkt!

Voorzitter,Over gemeentefinanciën zijn heel wat rapporten, boeken en proefschriften geschreven. Sinds ik in 1980 bij de VNG ging werken, heb ik de financiële verhoudingen tussen gemeenten en rijk

Lees meer

Column: Mobiliteit gaat over vrijheid en veiligheid, dat moet het uitgangspunt van de gemeente zijn. Altijd.

De vrijheid van beweging is een van de vrijheden waar we niet iedere dag bij stilstaan, maar wel eentje die een basisvoorwaarde vormt in ons leven. Het zorgt

Lees meer

Betoog van Bas van der Horst bij de Algemene Politieke Beschouwingen 2021

De pandemie heeft de wereld op z’n kop gezet, daarmee ook IJsselstein.  Een periode van paniek, verdriet maar ook een periode van bezinning en reflectie.  Het virus blijft,

Lees meer

Column: Vingerhoekhof, het mooiste terrassenplein van IJsselstein?

‘n Prangende vraag direct. We zijn een heel eind! Maar er zijn nog een paar punten, die wat de VVD betreft nog veel beter kunnen:De parkeerplaatsenHet is noodzakelijk

Lees meer

Column: Veiligheid moet altijd hoog op de politieke agenda blijven staan. Juist nu!

Iedereen moet zich veilig voelen. Altijd en overal in onze gemeente: op straat, thuis, op het werk en tijdens het uitgaan. Zonder veiligheid is er ook geen vrijheid. Vanzelfsprekend een

Lees meer

Column: Senioren willen mee blijven doen!

Ik behoor tot de leeftijdscategorie van de senioren. Sinds enige jaren ben ik pensionado: voor mijn pensioen heb ik meer dan 40 jaar, hard gewerkt. Zelf heb ik

Lees meer

Column: Voor scholen hebben we kostendelers nodig, geen kostenposten

‘Op school begint de toekomst van iedere jonge IJsselsteiner!’ Dat was de eerste zin die ik uitsprak in de afgelopen raadsvergadering over het onderwerp Actualisatie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP).Scholen:

Lees meer

Column: Duurzame energie, we willen wel, maar wat kunnen we écht?

Iedereen, dus ook iedere gemeente in Nederland moet zijn stukje bijdragen aan de opwek van duurzame energie. IJsselstein maakt deel uit van de U-16. Dat zijn 16 gemeenten

Lees meer

Column: Wijkgericht werken als samenwerkingsverband, niet als ‘moetje’

Tot mijn dieper gelegen drijfveren om politiek actief te worden, behoren mijn wensen om mee te praten en mee te luisteren. Om mee te denken en mee verantwoordelijkheid

Lees meer