In de raadsvergadering van 9 maart heeft de coalitie een grote stap gezet in het realiseren van de tijdelijke woningen aan de Noord-IJsseldijk. Deze tijdelijke woningen zijn een initiatief van Cazas Wonen, voorheen Provides, en bedoeld om de druk op de woningmarkt te verlichten door jongeren een grotere kans te bieden op een woning in IJsselstein. Door een motie van coalitiepartijen VVD, LDIJ en CDA wordt er ingezet op de huisvesting van minimaal 70% jongeren, waarvan 50% IJsselsteinse jongeren en 20% jongeren die mogelijk weer willen terugkeren naar de stad waar ze zijn opgegroeid.

Voor de coalitie is het uitgangspunt dat dit project ervoor moet zorgen dat meer jongeren een eigen woning kunnen krijgen in de eigen gemeente. Veel IJsselsteinse jongeren wonen op dit moment nog bij hun ouders of hebben een woning kunnen vinden in een van de buurtgemeenten. VVD-raadslid Van Rooijen stelt: ‘’Ik heb veel IJsselsteinse jongeren in mijn eigen omgeving zien vertrekken naar andere gemeenten. Hoe mooi het ook is voor die jongeren dat ze een eigen woning hebben gevonden, voor IJsselstein is het slecht als de jeugd verdwijnt. Dit project is een van de stappen om ervoor te zorgen dat de jeugd hier kan blijven wonen en daarmee de vitaliteit van de stad behouden blijft”. Raadslid voor het CDA mevrouw Jong is van dezelfde generatie en herkent het beeld van de jongeren die vertrekken. “De wachtlijsten zijn ontzettend lang. Dat is een probleem voor al die jongeren die wachten op een woning, maar ook voor specifieke doelgroepen. Met dit project kunnen we er ook voor zorgen dat we op de korte termijn de sociale woningmarkt aanvullen met woningen voor spoedzoekers en statushouders. Ook daar ligt een taak voor de gemeente IJsselstein’’.

Voor LDIJ-raadslid Meijer is van belang dat woningen die nieuw worden gebouwd zoveel mogelijk worden gebouwd voor IJsselsteiners die op zoek zijn naar een woning. “Om de wachtlijsten terug te dringen voor de IJsselsteiners, is het goed om in te zetten op locaties die snel kunnen worden gerealiseerd. Een dergelijke kans doet zich nu voor aan de Noord-IJsseldijk. Wat de LDIJ betreft wordt dit project snel gerealiseerd’’.

De coalitiepartijen houden daarbij oog voor zorgen en bezwaren die leven bij omwonenden. Zo is een van de voorwaarden voor doorgang van het project, dat de ontsluiting en tegelijkertijd de verkeersveiligheid goed zijn geregeld. Daarnaast moet bij de totstandkoming van de wijk zoveel mogelijk worden gekeken hoe bepaalde zorgen bij omwonenden kunnen worden weggenomen door Cazas Wonen, de woningbouwcorporatie. De eerste stappen zijn daarin al gezet op een eerste inloopsessie in de ontmoetingskerk in februari.

Van Rooijen: "Dit project is een van de stappen om ervoor te zorgen dat de jeugd hier kan blijven wonen en daarmee de vitaliteit van de stad behouden blijft.”

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?